Columbian yliopiston apulaisprofessori, biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen ihmettelee rokottamattomien syyllistämistä Suomen koronatilanteesta.