Tuore työministeri Tuula Haatainen (sd) vakuutti toimittajatapaamisessa tänään, että hallituksen työllisyyskeinojen valmistelu etenee täysin aikataulussa. Hän oli tyytyväinen myös kolmikantaisten työryhmien työhön.

Julkisuudessa on arvioitu työryhmien työn kangertelevan, mutta Haatainen muistutti, että työmarkkinaosapuolet ovat edustettuna ryhmissä, joten on päivänselvää, että erilaisia näkemyksiä esiintyy ja ”se tietysti varmasti myös kuplii ulospäin”.

Työministeri itse korosti laadukasta ja huolellista lainvalmistelua, jonka hän aikoo pitää ”johtotähtenään”. Haataiseen mukaan kyseiset seitsemän alatyöryhmää ovat tehneet hyvää työtä ja työlle pitää anna kunnia.

”En toivo, että jossain yön tunteina tehdään päätöksiä, joille ei ole sitten faktapohjaa olemassa.”

Haataisen mukaan alatyöryhmien valmistelemat työllisyystoimenpiteet koskien hänen hallinnonalaansa ovat työllisyyden kuntakokeilut, palkkatuen uudistaminen, työkykyohjelman toteutus, osaamisen ja työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen, työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen, työlainsäädäntö ja paikallinen sopiminen sekä yksilöllinen työnhaun tuki, jota Iltalehti kutsui tänään nimellä ”aktiivimalli kakkonen”. Haatainen ei käyttänyt tätä termiä.

LUE MYÖS:

Hän totesi käyneensä jo läpi virkamiesvetoisten työryhmien työtä. Hän uskoo, että tuloksia saadaan ja sanoi luottavansa ryhmiin tässä mielessä.

”Luulen, että se voi olla aika monelle myönteinen, positiivinen yllätys, miten hyvässä vauhdissa tässä itse asiassa ollaan”, Haatainen sanoi ja myönsi samalla, että työtä on vielä tehtävänä.

”Nyt on aika kääriä hihat ja saattaa tämä homma maaliin”, Haatainen sanoi alustuksessaan.

Haataisen mukaan nyt on tarkoituksena vahvistaa poliittista koordinaatiota ja poliittista haltuunottoa, johon hän ”pistää vauhtia”. Hän on lähettänyt ministeriöille kirjeen, joissa hän pyytää ajatuksia työllisyystoimenpiteistä ja siitä, miten muiden ministerien mielestä päästään hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteeseen.

Haatainen ei halunnut kommentoida julkisuudessa esillä ollutta kotihoidon tukea, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle, vaan halusi odottaa asiassa kyseisen ministeriön vastausta.

Edellinen työministeri Timo Harakka (sd) totesi työllisyystoimista aiemmin, että keppi on aina käden ulottuvilla, kun taas edellinen pääministeri Antti Rinne (sd) totesi toivovansa, että keppi ei kuulu hänen hallituksensa sanavarastoon. Kuuluuko se Haataisen sanavarastoon?

Haatainen tunnustautuu sosiaalipoliitikoksi ja toteaa ihmetelleensä koko keskustelua, koska velvoittavuus kuuluu hänen mielestään aina jollain tavalla osaksi sosiaaliturvaa.

”Mutta miten se tehdään, se on sitten se kysymys.”

Haatainen viittasi aktiivimallin, jonka nykyinen hallitus on päättänyt purkaa. Haatainen totesi, että se oli oikea päätös, koska aktiivimallissa työtön ei käytännössä voinut itse aina vaikuttaa työttömyysturvansa leikkaututumiseen.

”Velvoittavuus ja turva pitää olla yhdessä, mutta balanssissa”, Haatainen sanoi.

Haatainen otti esiin myös eläkeputken lyhenemisen. Eläkeputki lyheni vuoden alusta yhdellä vuodella, kun työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nousi. Muutoksen työllisyysvaikutukseksi on arvioitu 6 000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä.

Haataisen mukaan työperäistä maahanmuuttoa edistetään niin, että lupaprosesseja sujuvoitetaan ja parannetaan. Hänen mukaan pitää olla hyvä kuva siitä, millaisia tarpeita työnantajilla ja yrityksissä on. Ministeri lisäsi, että saatavuusharkintaa ei tulla poistamaan, vaan muutoksia tehdään olemassa olevan käytännön puitteissa.

"Emme selviä omin voimin niistä tarpeista, joita meillä on.”