Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluita on käyty joulukuusta 2019 alkaen. Neuvotteluissa keskeisimpinä asioina ovat olleet palkattomien kiky-tuntien poistaminen sekä energia-alan toimintaympäristöön soveltuva palkkaratkaisu.

Pron mukaan neuvottelut eivät ole lainkaan edenneet ja työnantajat edellyttävät palkattomien kiky-tuntien jatkumista.

”Ammattiliitto Pro ja Suomen Konepäällystöliitto sopivat erillispöytäkirjalla kiky-tuntien käyttöönotosta vuonna 2016 kilpailukykysopimuksen yhteydessä eikä tunteja viety työehtosopimuksen sisälle. Peruste kiky-tunneille on siis kadonnut, koska jo osa palkansaajista on jo päässyt niistä eroon muiden alojen neuvotteluissa”, Pro kertoo.

Liittojen hallinnot ovat käsitelleet työehtosopimusneuvottelujen tilannetta ja päättäneet ilmoittaa uhkaavasta työnseisauksesta 1.2.2020 alkaen työehtosopimuskauden päätyttyä 31.1.2020.

Työnseisaus alkaa 1.2.2020 klo 00.00 ja päättyy 8.2.2020 klo 23.59 seuraavissa konserneissa:

Helen Oy Helsinki

Helen Sähköverkko Oy Helsinki

Tampereen Sähkölaitos Oy Tampere

Tampereen Vera Oy Tampere

Tampereen Sähköverkko Oy Tampere

Vantaan Energia Oy Vantaa

Vantaan Energia Sähköverkot Oy Vantaa

Turku Energia Oy Turku

Turku Energia Oy -Åbo Energi Ab Turku

Turun Seudun Energiatuotanto Oy Turku

Turku Energia Sähköverkot Oy Turku

Pron mukaan työnseisaus koskee myös muiden yritysten palveluksessa olevia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät toimihenkilötehtävissä työriidan piirissä olevissa yhtiöissä tai niiden toimipaikoissa.

Ammattiliitto Pron ja Suomen Konepäällystöliiton arvion mukaan lakko tulee toteutuessaan vaikuttamaan sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä niissä käytettäviin polttoainevalintoihin, sähkönjakeluun sekä siihen liittyvään viankorjaukseen, myyntiin ja asiakaspalveluun sekä muihin hallinnon tehtäviin. Tästä huolimatta liitot turvaavat yhteiskunnallisesti tärkeät toiminnot. Lakkoon osallistuu 500 toimihenkilöä.

Neuvottelut jatkuvat Energiateollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pron sekä Suomen Konepäällystöliiton välillä 22.1.2020.

Koko alaa koskeva ylityökielto alkaa 1.2.2020 kello 00.00. Tämän lisäksi koko energia-alalle astuu voimaan 1.2.2020 kello 00.00 alkaen ylityökielto, joka jatkuu niin kauan, kun uuden työehtosopimuksen ehdoista on saavutettu neuvottelutulos.

Laaja kahden viikon seisaus uhkaa toteutua tammikuun lopulla.

LUE MYÖS: