Sosiaali- ja terveyspalvelunsa Terveystalolle ulkoistanut pieni pohjoispohjalainen Lumijoen kunta on ajautunut vaikeaan tilanteeseen. Terveystalo irtisanoi viime elokuussa sopimuksen Lumijoen sote-palveluiden tuottamisesta, koska kunta ei suostunut sopimushinnan suureen korotukseen. Puolen vuoden irtisanomisajan perusteella Terveystalo hoitaisi sote-palvelut ensi maaliskuuhun saakka.

Lumijoen palkkaama lakimies lähetti 5. joulukuuta Suomen Terveystalo Oy:lle kirjeen, jossa vaadittiin Terveystaloa pitäytymään palvelusopimuksessa ja sen velvoitteissa. Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen kertoi, että kunta sai Terveystalon vastauksen 20. joulukuuta.

”Tilanne on erittäin hankala. En halua kommentoida sen kummemmin tässä vaiheessa Terveystalon vastauksen sisältöä. Vastauksessa ei sinänsä edetty asiassa eikä se tyydytä meitä”, Karsi-Ruokolainen kertoi tiistaina.

LUE MYÖS:

Karsi-Ruokolaisen mukaan kunnan ja Terveystalon edustajien on määrä vielä neuvotella tilanteesta.

”Tilanne on haasteellinen, jos maaliskuun alussa pitäisi olla palvelut.”

Karsi-Ruokolainen muistuttaa, että laki asettaa kunnalle vastuun palveluiden järjestämisestä.

”Jollakin tavalla palvelut järjestetään. Useampi yksityinen palveluntuottaja on ollut meihin yhteydessä. Emme ole kuitenkaan tehneet ratkaisuja.”

Runsaan 2 000 asukkaan Lumijoki solmi vuonna 2017 sopimuksen, jolla siirrettiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Terveystalolle. Sopimus oli voimassa vuoden 2022 loppupuolelle ja sen perusteella sovittiin, että Lumijoki maksaa Terveystalolle 5,2 miljoonaa euroa ensimmäisenä toimintavuonna. Viime vuonna sopimushintaa korotettiin kahdella prosentilla.

Terveystalo alkoi vaatia maksuun suurta korotusta. Terveystalon esittämän korotuksen suuruus voisi olla Karsi-Ruokolaisen mukaan vuositasolla jopa noin 1,8 miljoonaa euroa. Kunta ei suostunut korotukseen. Viime elokuussa tuli Terveystalon julkisten palveluiden johtajalta Laura Rädyltä ilmoitus sopimuksen irtisanomisesta.

”Suomen Terveystalo Oy/Julkiset palvelut/johtaja Laura Räty on ilmoittanut sähköpostitse 30.8.2019 toimitetulla viestillä, että Terveystalo irtisanoo Lumijoen kunnan ja Suomen Terveystalo Oy:n 11.9.2017 allekirjoittaman sopimuksen viestin päivämäärällä päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla 1.3.2020”, kerrotaan Lumijoen kunnanhallituksen asiakirjassa viime syyskuulta.

Aiemmin sosiaali- ja terveysministerinä toiminut Laura Räty (kok) ei halunnut kommentoida Lumijoen ja Terveystalon kiistaa, vaan hän kehotti kysymään asiasta Terveystalon ulkoistamisista vastaavalta johtajalta Kirsi Pitkälältä.

Pitkälän mukaan voisi olla mahdollista, että Terveystalo hoitaisi palveluiden tuottamisen hieman pidempään kuin maaliskuun alkuun.

”Irtisanoimme sopimuksen siksi, että sopimuksen mukaisista kustannusten kasvusta johtuvasta hinnanmuutoksesta ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Olemme ehdottaneet Lumijoelle, että jatkamme palvelujen tuottamista toukokuun loppuun asti. Toivomme pääsevämme asiassa sitä ennen neuvotteluratkaisuun”, Pitkälä kertoi tiistaina.

Terveystalosta on perusteltu korotusta nousseilla erikoissairaanhoidon kustannuksilla. Karsi-Ruokolaisen sanoi viime syksynä, ettei Terveystalo ole avannut sitä, mistä kustannusten nousu on aiheutunut.

Räty kertoi taas viime syksynä, että perusteita korotusvaatimuksista on annettu kunnalle.

”Totta kai olemme perustelleet. Lumijoen erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet vuodessa miltei 55 prosenttia, minkä voi tarkistaa sairaanhoitopiirin nettisivuilta. Kaikki muutokset sopimuksissa ja neuvotteluissa perustuvat sopimuksiin. Emme kuitenkaan kommentoi niitä yksityiskohtaisesti neuvottelujen aikana”, Räty kertoi.

Räty toimi sosiaali- ja terveysministerinä vuosien 2014 ja 2015 aikana. Ministerikauden jälkeen hän meni Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi. Keväällä 2016 Räty siirtyi Terveystalon liiketoimintajohtajaksi.

LUE MYÖS: