Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja johtaja Mika Salminen kehottavat koko Suomea varautumaan koronavirusepidemian kiihtymiseen.

”Suomen tilanne on nyt parempi kuin monessa muussa maassa. Tyytyväisyyteen ja passivoitumiseen ei kuitenkaan ole syytä. Pandemia on maailmanlaajuisesti yhä täydessä käynnissä, ja takaiskut – myös vakavat sellaiset – ovat mahdollisia, jos unohdamme viruksen aiheuttaman uhan. Vuodenajan vaihtuminen lisää vähitellen hengitystieinfektioiden määrää, ja tämä kausivaihtelu voi kasvattaa koronavirusepidemian kiihtymisen riskiä myös meillä”, he toteavat Vieraskynä-kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Tervahauta ja Salminen korostavat, että osavastuu siitä, ettei epidemia pääse hallitsemattomasti uudestaan kiihtymään, kuuluu kaikille.

“Keväällä tutuksi tulleet ohjeet pätevät yhä: pidä turvaväli, pese kätesi ja yski hihaan. Näistä olisi jokaisen tehtävä itselleen luonnollinen jokapäiväinen tapa. Kannattaa myös miettiä, onko vapaa-ajan matkustaminen ulkomaille lähikuukausina todella välttämätöntä.”

Heidän mukaansa hallituksen hybridistrategiaan on luvassa pikaisesti myös uusia keinoja.

”Syyskuussa saamme käyttöön älypuhelinsovelluksen, joka helpottaa virukselle altistuneiden havaitsemista ja tartuntaketjujen katkaisemista. Jotta sovelluksesta olisi hyötyä, jokaisen suomalaisen tulisi ladata se puhelimeensa. Kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on puolestaan valmistauduttava ajoissa urakointiin: altistuneiden tehokkaaseen löytämiseen ja karanteenipäätösten tekemiseen tarpeen niin vaatiessa.”

Pullonkaulana on THL-johtajien mukaan edelleen testauskapasiteetti. Sen ei uskota riittävän, jos testauksen kriteerejä lavennetaan.

Tervahauta ja Salminen ottaisivat pohdintaan niin sanonut Tanskan mallin. Tanskan testaus toimii varsinaisen terveydenhuollon rinnalla ja kuka tahansa voi hakeutua oma-aloitteisesti koronavirustestiin. Väestötestaus on Tanskassa järjestetty julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä, ja kulut kattaa valtio.

”Vastaava malli voisi helpottaa tilannetta huomattavasti myös meillä syksyn aikana, ja malli olisi todennäköisesti myös nopea ja kustannustehokas”, Tervahauta ja Salminen sanovat.

Lisäksi he pohtisivat suositusta kasvomaskien käytöstä.

”Jos epidemian kiihtymisen uhka selvästi kasvaa nykyisestä, kasvomaskien käyttö tilanteissa, joissa etäisyyden pitäminen on vaikeaa, voisi olla perusteltua. Tiedämme nyt aiempaa tarkemmin, millaisissa tilanteissa tartunnan riski on erityisen suuri – esimerkiksi joukkoliikennettä käytettäessä ja suurissa, sisällä järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi perjantaina, että kasvomaskien käyttösuosituksessa on kyse myös väestön asennekasvatuksesta.

“Suomessa ei ole sellaista asennetta maskien käyttöön kuin vaikkapa Aasian maissa. Varmasti tällä opittaisiin maskeja käyttämään, jos vain ruvettaisiin harjoittelemaan”, hän kommentoi.

Eroon koronasta -tutkijaryhmä julkaisi viikolla selvityksen, jonka mukaan maskit vähentävät kolmanneksella käyttäjänsä riskiä sairastua koronaviruksen aiheuttamaan hengitysinfektioon verrattuna tilanteeseen, jossa maskia ei käytetä.

Tämä suojavaikutus on ryhmän mukaan iso ja tilastollisesti merkitsevä. Tulos on toinen kuin STM:n alkukesän selvityksessä. STM:n selvityksen mukaan kasvosuojus voi teoriassa jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta.

Suomessa hallitus ei ole toistaiseksi antanut suositusta maskien käytöstä. Taustalla on ollut myös huoli siitä, että tällöin ihmiset saattaisivat lipsua muista turvatoimista kuten turvaväleistä ja käsihygieniasta. Ryhmän mukaan uuden tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että kun maskeja käytetään, ei ole ilmennyt näyttöä lipsumisesta.

Lue myös: