Opetusministeri Li Andersson (vas) linjaa, että Suomessa täytyy nykyistä paremmin pystyä takaamaan lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa turvallisessa ympäristössä.

Anderssonin kommentti liittyy taitoluistelupiireissä järkyttäneeseen tapaukseen. Suomen taitoluisteluliiton kurinpitovaliokunta antoi perjantaina päätöksensä kahden valmentajan epäasiallisesta käytöksestä. Kurinpitolautakunta määräsi valmentajan, joka oli toistuvasti käyttänyt epäasiallista kieltä, huutanut ja solvannut valmennettaviaan, vuoden mittaiseen kilpailutoimintaa koskevaan kilpailukieltoon. Tapahtumia sormien välistä katsonut kollega sai varoituksen.

”Kenenkään ei pitäisi joutua henkisen tai fyysisen väkivallan uhriksi. Meidän pitää pystyä nykyistä paremmin takaamaan mahdollisuus harrastaa turvallisessa ympäristössä kaikille lapsille ja nuorille. Pelisäännöt ja toimintamallit pitää olla selkeät kaikenlaisen häirinnän, väkivallan ja epäasiallisen käytöksen suhteen, samaten se, minkälaisia seurauksia sääntöjen rikkomisesta tulee. On välttämätöntä, että yhteistyötä ja koordinaatiota lisätään eri tahojen välillä”, Andersson kirjoittaa Twitterissä.

Entinen taitoluistelija Kiira Korpi otti tapaukseen kantaa poikkeuksellisen voimakkaasti sunnuntaina julkaisemassaan videoblogissa. Hän pitää epäasialliseen käytökseen syyllistyneen valmentajan rangaistusta liian köykäisenä, koska kyseinen henkilö saa jatkossakin tehdä päivittäistä valmennustyötä seurassaan.

”Mitä se viestii koko urheiluyhteisölle, että saa rikkoa sääntöjä, ihan mitä vaan, mutta siitä ei joudu kuitenkaan sen enempää vastuuseen. Siinä jutussa oli varmasti vain murto-osa mitä, vuosien ellei vuosikymmenten ajan käytös on ollut. Tosi alentavaa, ihan sadistista jopa. Kaikkein sairainta tässä mun mielestä on se, että tämä valmentaja itse ei tunnista tehneensä mitään väärää. Se kertoo ehkä kuinka huolestuttava se tilanne on”, Korpi sanoo.

Lue seuraavaksi:

Korpi hämmästelee sitä, että Suomen Taitoluisteluliitto, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ja Olympiakomitea eivät ole ottaneet tarpeeksi lujasti kantaa tapaukseen.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen on kertonut Ylelle odottavansa valmentajan seuralta toimenpiteitä. Salonen ei kuitenkaan ota kantaa siihen, onko vuoden kilpailukielto riittävän kova rangaistus valmentajalle.

”Onko tosiaan niin, että seura, olympiakomitea, SUEK ja kaikki on ihan hampaattomia tai ei pysty ottamaan sen enempää vastuuta, kun vaan sysää sen vastuun seuralle, jonka kanssa valmentaja on työsopimuksessa”, Korpi kysyy.

Hän sanoo suoraan, että olennaisinta on se, ettei voida luottaa siihen, että lapset ja nuoret voi harjoittaa urheilua sellaisessa ympäristössä, joka on turvallinen ja terveellinen.

”Se on kaikista tärkein asia, johon pitäisi keskittyä. Eikä se, säilyykö kaikkien kaikkien organisaatioiden imago mahdollisimman puhtaana. Mikä oikeusvaltio Suomi edes on, jos ei voida taata, että meidän lapset ja nuoret voi harrastaa turvassa. Ilman, että siellä on aikuisia, jotka käyttävät henkistä väkivaltaa.”

Asiaan ottaa kantaa myös vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo, jonka mukaan on tärkeä nostaa esille ilmiön isompi konteksti.

”Lapset ja nuoret kokevat rikosuhritutkimuksen mukaan väkivaltaa ohjaajan toimesta myös urheiluharrastuksissa. Väkivallasta kärsivät erityisesti pojat. Valtasuhteiden vuoksi asiasta ei usein uskalleta puhua”, hän kommentoi.

Lue myös:

Kiira Korpi nosti taitoluistelupiirien ongelmat esiin laajemmin jo aikaisemmin. Hän kertoi avoimesti taitoluistelun raadollisuudesta kirjassaan Ehjäksi särkynyt. Menestynyt huippuluistelija Korpi kärsi urheilu-uransa aikana esimerkiksi voimakkaasta ahdistuksesta sekä henkisestä ja fyysisestä uupumuksesta.