Koulurakennuksissa, joiden olosuhteissa oli asiantuntija-arvion perusteella puutteita, kuten kosteusvaurioita, ongelmia lämpötiloissa tai huono ilmanvaihto, oppilaat kokivat hieman enemmän oireilua kuin niissä rakennuksissa, joiden olosuhteet oli todettu hyviksi.

Vaikka koulurakennusten olosuhteilla oli yhteys oireiluun, oli yhteys niin heikko, että oireilun määrän perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennuksen sisäilman laatu. LUE LISÄÄ SISÄILMATUTKIMUKSISTA:

Tämä selviää tuoreesta THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta, joka on julkaistu Environmental Health -tiedejulkaisussa.

Sisäympäristöissä havaituilla puutteilla oli tutkimuksen mukaan yhteyksiä oppilaiden hengitys- ja yleisoireisiin, kuten nuhaan, yskään tai päänsärkyyn. Joitain yhteyksiä havaittiin alahengitystie- tai iho-oireisiin, mutta ei silmäoireisiin.

Rakennukset kannattaa pitää kunnossa ja tutkia

Myös aiempien tutkimusten perusteella näyttää siltä, että oireilu kuvaa huonosti sitä, onko rakennuksen olosuhteissa puutteita.

”Tarvitaan lisää tutkimusta siitä, minkä verran sisäilman epäpuhtaudet selittävät koulujen välisiä eroja oireilussa verrattuna muihin oireilua aiheuttaviin tekijöihin. Näitä muita tekijöitä on tutkittu toistaiseksi huomattavan vähän”, sanoo professori Juha Pekkanen. LUE SEURAAVAKSI:

Sisäilman lisäksi oireiluun vaikuttavat muun muassa henkilön ikä, terveydentila ja kuormittavat asiat, kuten viihtyisyys ja tyytyväisyys töissä ja koulussa sekä käsitykset ja huolet sisäilmaan liittyvistä riskeistä. Se, että ihmisten oireiluun sisäympäristöissä vaikuttavat monet asiat, tulee huomioida sisäilmakyselyjen tuloksia tarkasteltaessa.

”Rakennusten käyttäjille suunnatuilla kyselyillä saadaan arvokasta lisätietoa sisäilmatilanteen selvittämiseen. Korjauspäätösten pitää kuitenkin perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta”, sanoo ylilääkäri Jussi Lampi tiedotteessa.

Tutkimukseen osallistui 129 ala- ja yläkoulurakennusta Helsingin alueelta. Rakennusten olosuhteiden arvio perustuu Helsingin kaupungin selvityksiin. Tiedot oppilaiden oireilusta kerättiin THL:n sisäilmakyselyn avulla. Kyselyyn vastasi reilut 12 000 oppilasta vastausprosentin ollessa 60.

Tutkimustulos on siinä mielessä kiinnostava, että kunnissa tehdään päätöksiä myös lasten oireilun perusteella. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoo tilanteesta Vantaalla, missä kaupunginvaltuusto linjasi peräti erillisen koulurakennuksen rakentamisesta sellaisia oppilaita varten, jotka kokevat sisäilmasta merkittävästi haittoja. Lehden mukaan niin sanottu sisäympäristöpaviljonki rakennetaan Simonkylän koulun tontille.

Helsingin Sanomien mukaan kyseinen ratkaisu ei ole ensimmäinen laatuaan Suomessa, sillä Nurmijärven yhteiskoulun pihalla on ollut käytössä samanlainen tila jo syksystä 2017.

LUE SEURAAVAKSI: