Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema ilmaantuvuuskartta on herättänyt hämmennystä Lapissa Utsjoen kunnassa. Utsjoella ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa, mutta silti THL kuvaa kunnan ilmaantuvuutta suureksi kartassa.

Ilmaantuvuudella tarkoitetaan tapausten määrää suhteutettuna alueen väestöön, ja THL:n kartassa ilmaantuvuutta kuvataan 100 000 asukasta kohti.

Kyseessä ei siis ole THL:n koronakartta, vaan ilmaantuvuuskartta, joka löytyy THL:n lausunnosta koskien Uudenmaan sulkua. Viime maanantaille päivätty lausunto julkaistiin viime keskiviikkona, kun hallitus kertoi päätöksestään purkaa Uudenmaan sulku.

Pääministeri Sanna Marin (sd) mainitsi tiedotustilaisuudessa, että ”joissakin sairaanhoitopiireissä ja joillakin alueilla ilmaantuvuuden kasvu näyttäisi olevan tällä hetkellä jopa Uuttamaata suurempaa”. Siksi perusteita Uudenmaan eristämiselle ei enää ollut niin, että sulku olisi välttämätön ja toimena oikeasuhtainen. Marinin mukaan tilanne oli tasaantunut ja epidemiaa esiintyi jo kaikkialla Suomessa, mutta epidemian etenemistä oli onnistuttu hidastamaan merkittävästi.

Hallitus suositti kuitenkin vahvasti, että kaikkea ei-tarpeellista liikkumista tulisi välttää. Marin korosti, että ”nyt ei ole oikea aika lähteä mökille”.

Kuntaa syytettiin tietojen pimittämisestä

Päätösaineistosta käy ilmi, että Suomessa oli tuolla hetkellä kuntia, joissa COVID-19-tapauksien ilmaantuvuus oli jo suurempaa verrattuna Helsinkiin. Tällaisia kuntia olivat THL:n ilmaantuvuuskartan perusteella Lapissa Kolarin, Kittilän, Tornion ja Utsjoen kunnat ja Lapin ulkopuolella myös esimerkiksi Sotkamon ja Kiuruveden kunnat.

THL:n ilmaantuvuuskartassa on kyse COVID-19-tapausten ilmaantuvuudesta Suomen kunnissa 14. huhtikuuta.

Utsjoella THL:n kartta ja sen saama huomio harmittaa ja hämmentää. Myös Uusi Suomi viittasi uutisessaan karttaan ja sai Utsjoelta palautetta.

Vastaava lääkäri Heidi Eriksen pitää karttaa harhaanjohtavana. Myös kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio harmittelee harhaanjohtavaa tietoa THL:n ilmaantuvuuskartassa. Karttaan viitanneet uutiset ovat kunnanjohtajan mukaan aiheuttaneet hämmennystä ja useita kyselyjä kuntaan. Jotkut ovat ihmetelleet, miksi kunta pimittää tietoa koronasta.

”Tällaisessa poikkeustilanteissa on erityisen tärkeää, että kansalaisten luottamus tiedottajiin ja viranomaisiin säilyy. Nyt on ilmassa henkeä, että asioita pimitetään kunnan toimesta”, Tieva-Niittyvuopio harmittelee.

Molemmat toteavat, ettei Utsjoen kunnan alueella ole todettu yhtäkään koronatapausta. Eriksen on Utsjoella tartuntataudeista vastaava lääkäri ja hänen tehtävänsä on tarvittaessa tehdä karanteeni- ja eristyspäätökset.

”Se tieto kyllä tulisi minulle, jos olisi positiivisia näytteitä. Minä tietäisin sen aivan varmasti”, Eriksen toteaa Uudelle Suomelle.

THL: Tapaukset rekisteröidään kotikunnan mukaan

THL:stä kerrotaan Uudelle Suomelle, ettei kartassa ole virhettä. Eriksenin mukaan tällöin ainoa mahdollisuus on se, että koronaa on havaittu Utsjoen ulkopuolella henkilöllä, jonka kotikunta on Utsjoki.

Esimerkiksi monet opiskelijat asuvat Eriksenin mukaan muualla, vaikka heidän kotikuntansa olisi Utsjoki. Lisäksi Utsjoella kalastukseen liittyvät oikeudet motivoivat Eriksenin mukaan ihmisiä pitämään Utsjokea kotikuntana, vaikka kunnassa olisi itse asiassa vain kesäasunto.

”Kun raportoidaan kotikunnan mukaan, niin tautipisteitä tulee sellaisiin paikkoihin, joissa koronaa ei välttämättä todellisuudessa edes ole.”

Eriksen kritisoi, ettei ilmaantuvuuskartta tällöin kerro alueiden todellisesta tilanteesta paljonkaan. Hänen mielestään on ”hyvin hämmentävää”, että THL käyttää tällaista karttaa ja vielä kuntakohtaisesti tietäen, että Suomessa on paljon pieniä kuntia.

Utsjoella oli viime vuoden lopussa 1215 asukasta. Eriksen huomauttaa, että vähäväkinen kunta näkyy kartassa joko suurena lukuna tai sitten ei ollenkaan, mitään välimallia ei ole. Hän toivoisi asiantuntijoilta tarkempaa harkintaa.

”Suomessa on paljon muitakin pieniä paikkakuntia, joissa väkimäärä on niin pieni, että yksikin tapaus nostaa ne aivan virheellisesti sinne ihan asteikon kärkipäähän ikään kuin hälyttämään turhaan.”

”Minua ihmetytti, että niinkin arvostettu laitos kuin THL käyttää noin harhaanjohtavaa karttaa merkittävää päätöstä tehtäessä.”

THL:n mukaan Eriksenin kuvailema tilanne on mahdollinen yksittäistapauksissa.

”Tartuntatautirekisterin tapaukset rekisteröidään kotikunnan mukaan. Tämä on käytäntö kaikkien ilmoitettavien tartuntatautien suhteen. Toki yksittäisissä tilanteissa tämä voi johtaa tämän tyyppisiin tilanteisiin. Tietosuojasyistä emme luovuta tietoja jos kunnassa on alle 5 tapausta”, THL:n johtavan asiantuntija Jussi Sane toteaa sähköpostitse Uudelle Suomelle.

Tuoreimmat tartuntatautirekisterin tiedot löytyvät THL:n varsinaisesta koronakartasta, joka päivittyy joka päivä. Siinä ilmaantuvuutta kuvataan sairaanhoitopiireittäin.