Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT kertoo laajentavansa aiemmin ilmoitettuja tukitoimiaan Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n työtaistelulle.

AKT kertoo aloittavansa uudet tukitoimet tiistaina 19. marraskuuta klo 0:00. Päättymisajankohdaksi ilmoitetaan sunnuntai 8. joulukuuta klo 24:00, mikäli PAU:n työnseisaus jatkuu.

Myötätuntotyötaistelun aikana AKT:n jäsenet ovat ylityö- ja työvuorojenvaihtokiellossa. Kielto koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan, huoltokorjaamoja, linja-autoasemia, kaupan automiehiä, elintarvikealan automiehiä ja säiliöauto- ja öljytuotealaa (vain säiliöautonkuljettajat) koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä.

Aiemmat myötätuntotyötaistelutoimet pysyvät edelleen voimassa. AKT:n aiemmin ilmoittamat toimet alkavat maanantaina, ja niiden aikana AKT:n jäsenet pidättäytyvät työstä Posti Kuljetus Oy:ssä ja muilla työpaikoilla Posti Oy:n tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä.