Maahan muuttaneilla henkilöillä on koko väestöön verrattuna suurempi riski saada koronavirustartunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreessa tutkimuksesta käy ilmi, että valtaosa sekä maahan muuttaneesta väestöstä että koko väestöstä koki saaneensa riittävästi tietoa koronaviruksen välttämisestä.