EU:n rahastosäännöt saattavat estää EU-tukien hyödyntämisen ydinvoiman rakentamisessa.

EU-komissio julkaisi tiistaina Vihreän kasvun ohjelman investointisuunnitelman, jolla pyritään vauhdittamaan 1 000 miljardin euron investointeja vähähiiliseen talouteen.

EU:n tavoite olla ensimmäinen hiilineutraali alue vuoteen 2050 mennessä. Ainoa jäsenmaa, joka ei vielä joulukuun neuvotteluissa sitoutunut tavoitteeseen oli Puola.

EU:n investointisuunnitelmaan liittyy niin sanotun oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, joka tarjoaisi kohdennettua tukea niille alueille, joille siirtymä hiilineutraaliuteen on vaikeinta. Käytännössä tällä tarkoitetaan esimerkiksi riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Mekanismin avulla on tarkoitus seuraavalla pitkän aikavälin budjettikaudella 2021–2027 saada liikkeelle vähintään 100 miljardin euron investoinnit.

Mekanismin rahoitus koostuu kolmesta lähteestä: oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, johon osoitetaan 7,5 miljardia euroa uutta EU-rahoitusta, InvestEU-ohjelmaan kuuluvasta oikeudenmukaisen siirtymän järjestelystä sekä julkisen sektorin lainajärjestelystä.

Jotta saa tukea oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, täytyy täyttää useita ehtoja.

Ehdotuksessa rahaston perustamiseksi on erikseen mainittu, että tukea rahastosta ei saisi esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tuotantoon liittyviin investointeihin eikä ydinvoimaloiden purkamiseen eikä rakentamiseen.

”Ei ole järkevää jättää ydinvoimaa pois, kun ilmastoneutraaliin EU:hun pyritään. EU:n omatkin selvitykset osoittavat, että ydinvoimalla on tässä roolinsa”, arvioi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

”Rahoituskriteereistä ei voi päätellä, että EU:n komissio katsoisi ydinvoiman olevan huono ratkaisu, mutta ne tarkoittavat, että tätä nimenomaista rahoitusta ei voi siihen käyttää. On erikoista, että haetaan ilmastoratkaisuja ja jätetään yksi teknologia pois ilman objektiivisia syitä. Mutta ydinvoimalla on aina tehty politiikkaa.”

Leskelä arvioi, että oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti esimerkiksi Puolan kaltaisille maille, joissa hiiliriippuvuus on korkealla tasolla.

”Olisi hankalaa, jos EU-rahoitusta ei voitaisi käyttää Itä-Euroopan maissa isoihin investointeihin, joita tarvitaan hiilineutraaliutta kohti siirryttäessä.”

Ydinvoiman asema jäi vielä epäselväksi viime vuoden loppupuolella hyväksytyssä kestävien rahoitustuotteiden määritelmässä. Tarkemman kriteeristön kehittäminen on vasta käynnistymässä. Tarkoituksena on auttaa sijoittajia suuntaamaan investointinsa kestävämpiin kohteisiin.

Leskelä huomauttaa, että kestävän rahoituksen kriteerit ja EU-rahoituksen kriteerit vaikuttavat siihen, miten investointiraha hakeutuu erilaisiin investointeihin sekä rahoituksen korkovaatimuksiin.

”Jos ydinvoima jää ulos kestävän rahoituksen kriteereistä, sillä voi olla merkittävä vaikutus teknologian kehityksessä. On tragikoomista, että yritetään olla johtava talous kestävän kehityksen kriteereissä, mutta yksi teknologia jätettäisiin pois kategorisesti.”

LUE MYÖS: