Kunnallisalan kehittämissäätiön selvityksen mukaan Sanna Marinin (sd) hallitus on suoriutunut tehtävissään Juha Sipilän (kesk) hallitusta paremmin. Vastanneista 42 prosenttia on tyytyväisiä Marinin hallituksen toimiin eri asioissa ja 22 prosenttia tyytymättömiä.