Asiakkaan kannattaa valittaa laskuttajalle mahdollisista viivästys- ja perintäkuluista, jos postissa lähetetty lasku on jäänyt jumiin postilakon aikana marraskuussa ja jäänyt sen vuoksi maksamatta asiakkaalta ajoissa.

Postilakko pysäytti postinkulun reilun parin viikon ajaksi 11.–27. marraskuuta. Jumiin jäänyttä postisumaa on purettu tammikuulle asti, joten moni postissa lähetetty lasku ja muistutuslaskukin on ehtinyt erääntyä sinä aikana.

”Laskujen eräpäivistä ja perintäkuluista on tullut jonkin verran yhteydenottoja”, sanoo johtava asiantuntija Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n kuluttajaneuvonnasta.

Joukossa on niin puhelinlaskuja, sähkölaskuja kuin muitakin laskuja.

Postilakko on ruuhkauttanut myös esimerkiksi perintä- ja laskutusyhtiö Intrumin asiakaspalvelun. Ruuhka ei kuitenkaan johdu ainakaan kokonaan itse lakosta, vaan sen kerrannaisvaikutuksista.

”Monet asiakkaamme muokkasivat laskutusprosessejaan Postin lakon seurauksena ja siirsivät laskujensa eräpäiviä marraskuun alusta vuodenvaihteeseen, mikä on aiheuttanut nopean kasvun liikkeellä olevien erääntyvien laskujen määrässä vuodenvaihteessa. Tämän lisäksi Postin kirjejakelun käynnistyminen joulukuussa moninkertaisti laskuvolyymin normaaliin ajankohtaan verrattuna”, kertoi Intrum tiistaina tiedotteessaan.

Postin tämänhetkisten tietojen mukaan viimeiset postilakon aikana jumiin jääneet lähetykset on saatu perille vasta viimeksi kuluneen viikon aikana, kertoo Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja.

”Jos lasku ei ole tullut ajoissa perille lakon takia ja se on ehtinyt mennä perintään, kannattaa reklamoida yritystä perintäkuluista”, sanoo KKV:n Marttala.

Jos laskuttaja ei suostu luopumaan perintäkuluista, asiakas voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta voi selvittää asiaa ja olla mahdollisesti yhteydessä yritykseen ja sovitella tapausta.

Jos se ei auta, kuluttaja voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan. Lautakunta antaa asiasta ratkaisusuosituksen. Jos Kuluttajariitalautakunta esittää päätöksessään yritystä maksamaan asiakkaalle korvausta, mutta yritys ei suostu maksamaan, kuluttaja voi viedä asian oikeuteen.

Jokainen kiista käsitellään tapauskohtaisesti

Kuluttajaneuvonnassa ja kuluttajariitalautakunnassa jokainen kiista käsitellään tapauskohtaisesti, eikä ole olemassa yksiselitteistä linjanvetoa esimerkiksi postilakon suhteen, Marttala sanoo.

”Voisi kuvitella, että melko todennäköisesti reklamaatio katsottaisiin perustelluksi, jos laskun lähetys on ajoittunut postilakon ajalle. Ajattelisin itse, että se olisi kohtuullista.”

Sen sijaan normaaleissa olosuhteissa, ilman lakkoja, asiakkaan voi olla käytännössä vaikea todistaa sitä, ettei hän ole saanut postissa lähetettyä laskua.

Laskun lähettäjällä on todistusvelvollisuus siitä, että on lähettänyt laskun postissa. Oikeuskäytännön mukaan lähettäjän pitää pystyä antamaan riittävän luotettava selvitys kirjeen lähettämisestä. Yleensä riittäväksi on katsottu esimerkiksi ote postituslistasta tai selvitys yrityksen postituskäytännöistä.

Asiakkaan on taas omalta puoleltaan yleensä mahdotonta esittää näyttöä siitä, ettei ole laskua vastaanottanut, Marttala kertoo.

”Jos esimerkiksi asiakkaalle on lähetetty monta laskua ja osoitetiedot ovat olleet oikein, ei kuulosta uskottavalta, että lähetys ei olisi tullut perille”, Marttala sanoo.

Jos laskuja on lähetetty vain yksi, tilanne ei ole ihan niin selvä.

”Postin tilanne ei ole enää ihan niin hyvä kuin mitä se oli joitakin vuosia sitten.”

Marttala mainitsee oikeustapauksen korkeimpaan oikeuteen asti edenneen tapauksen, jossa käsiteltiin vakuutusyhtiö Ifin vuonna 2011 lähettämiä perintäkirjeitä. If oli lähettänyt kaksi perintäkirjettä tavallisina kirjelähetyksinä velalliselle tämän samaan asunto-osoitteeseen. Kumpaakaan kirjettä ei ollut palautettu velkojalle, mutta velallinen kiisti saaneensa kumpaakaan kirjettä.

Käräjäoikeus piti vuonna 2012 tekemässään päätöksessään epätodennäköisenä ja epäuskottavana, että molemmat kirjeet olisivat kadonneet postissa tai että posti ei olisi saanut kirjeitä toimitettua perille, mutta olisi kuitenkin jättänyt ne palauttamatta Ifille. Käräjäoikeus katsoi, että näillä perusteilla kirjeet tai ainakin jompikumpi oli toimitettu perille.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen, mutta korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja jätti voimaan käräjäoikeuden tuomion.

Taustalla oli velkojen vanhentumiseen liittyvä asia, ja perintäkirjeillä Ifin katsottiin katkaisseen velan vanhentumisen ennen kuin vanhentumisaika oli kulunut umpeen.

Postilla velvollisuus korvata taloudellinen haitta

Muissa kuin laskujen eräpäiviin liittyvissä tapauksissa Posti on lain mukaan tietyin ehdoin korvausvelvollinen, jos postilähetyksen viivästymisestä aiheutuu lähettäjälle tai vastaanottajalle taloudellista haittaa.

Myös tällaiset tapaukset ratkaistaan tapauskohtaisesti, Marttala kertoo.

”Mieliharmi ja muu ei-rahallinen haitta ovat joka tapauksessa korvausvastuun ulkopuolella.”

Marttalan mukaan ainakaan vielä ei ole linjattu sitä, katsotaanko postilakko ylivoimaiseksi esteeksi korvausvaatimuksia ratkottaessa.