Tutkija ja pienyrittäjä Marko Kettunen kertoo ajatushautomo Liberan blogissa Yhdysvalloissa käynnissä olevasta kansalaisliikkeestä, Free State Projectista. Kettusen mielestä liike on suomalaisittain kiinnostava, kun meillä keskustelaan byrokratiasta ja norminpurusta.

Kettunen valmistelee Free State Projectiin liittyvää tutkimushanketta.

Free State Projectin tavoitteena on saattaa yhteiskunnallista vapautta kannattavat ihmiset yhteen, asumaan samalle alueelle ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Alueeksi on valikoitunut New Hampshiren osavaltio Yhdysvalloissa. Liike haluaa kokeilla ja edistää yhteiskunnallista vapautta vaikuttamalla aktiiviensa voimin osavaltion mielipideilmastoon sekä pyrkimällä osavaltion päättäviin elimiin.

Liikkeellä on tavoitteen mukaiset 20 000 jäsentä, mutta he kaikki eivät asu New Hampshiressä (NH).

– Noin 2000 väljästi organisoitunutta liberaaliaktivistia on muuttanut NH:n, joista nelisenkymmentä on jo tullut valituiksi osavaltion päättäviin elimiin, Marko Kettunen kirjoittaa.

– New Hampshire ja Free State Project vetävät puoleensa liberaaleja ympäri maailmaa. Joukossa on myös muutamia suomalaisia. Muuttoliike houkuttelee talousliberaaleja, jotka muuttaessaan siirtävät omaisuutensa ja yritystoimintansa mukanaan, hän myös kertoo.

Kettunen kertoo Uudelle Suomelle käyneensä itse kirjeenvaihtoa muutaman liikkeessä mukana olevan suomalaisen kanssa.

Kettusen mukaan liikkeen jäsenet eivät muodosta homogeenistä joukkoa.

– Yhtäläisyyksiä joukon jäsenten intressien välillä on vain nimeksi, ainoastaan maksimaalisen vapauden tavoittelu on yhteinen, jaettu päämäärä. Myös keinoissa liberaalin yhteiskunnan edistämiseksi on eroja, hän kirjoittaa.

Kettusen mukaan New Hampshire sijoittuu korkealle elämänlaatua mittaavissa selvityksissä. Uskonnollisesti katsoen osavaltio on hyvin maallinen. Samaa sukupuolta olevien avioliitot osavaltio hyväksyi aikaisin, Kettunen kertoo.

– Ainoana osavaltiona turvavöiden käyttö ei ole NH:ssa pakollista ja tietenkin amerikkalaisille tärkeitä aseita saa kantaa kadulla täysin vapaasti. Tästä huolimatta (tai syystä) NH on väkivalta-, tappo- ja murhatilastojen valossa 50:stä osavaltiosta turvallisimpia, Kettunen kirjoittaa.

Kettusen mielestä on kiinnostavaa, että sekä New Hampshire että Suomi sijoittuvat korkealle elämänlaatua mittaavissa tutkimuksissa, mutta politiikaltaan alueet eroavat suuresti toisistaan.

– Monet Suomessa mielellään toistelevat, kuinka Yhdysvallat olisi parempi maa, kun vain ymmärtäisivät omaksua pohjoismaisen mallin. Entä toisin päin? Koska asiat New Hampshiressa vaikuttavat tilastojen valossa olevan erittäin hyvin, olisiko meillä vastavuoroisesti jotain opittavaa? hän kysyy.