Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto nostaa blogissaan esille selvityksen, jonka Juha Sipilän (kesk) hallitus on teettänyt kaivoslain muutostarpeista. Kaivoslaista on keskusteltu julkisuudessa vilkkaasti joulusta lähtien, kun Iltalehti kertoi australialaisyhtiö Dragon Miningin toiminnasta.

LUE TARKEMMIN: Tapaus Dragon Mining ”nosti niskakarvat pystyyn” – Ministeri Lintilä Ylellä: Asia lain mukaan kunnossa

Vihreät vaatii kaivoslain uudistamista. Asia oli esillä jo ennen joulua, kun hallitus antoi esityksen kaivosluvan liitteistä eli esimerkiksi Natura-selvityksestä ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Asia on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. LUE TARKEMMIN: ”Suomi ojentaa maaperänsä mineraalit kultalusikassa ulkomaalaisille kaivosjäteille” – Vihreät: Hallitus tekee ohituskaistan

Kaivoslakiin liittyy myös EU:n ja Kanadan välinen kauppa- ja investointisopimus CETA. Sen hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti hallituksen käynnistävän kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuovan tarpeelliset muutosesitykset eduskuntaan niin, että ne voitaisiin hyväksyä vielä tällä hallituskaudella.

”Sipilän hallitus tilasi kuitenkin selvityksen CETA-sopimuksen vaikutuksista ja kaivoslain muutostarpeista yksityiseltä asianajotoimistolta Boreniukselta, joka on avustanut kaivosyhtiöitä kiistanalaisissa kaivoshankkeissa. Tarkasteltuaan kaivoslakia yksipuolisesti ja suppeasti kaivosyhtiöiden näkökulmasta selvittäjä totesi, ettei tarvetta kaivoslain uusimiselle ole”, Outi Alanko-Kahiluoto kirjoittaa. Lue Alanko-Kahiluodon blogikirjoitus Puheenvuorosta täällä !

Myös oppositiopuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki kirjoitti asiasta blogissaan joulukuussa.

”Selvitys on teetetty lakifirmalla, joka on profiloitunut lähinnä kaivosyhtiöiden edun ajamisessa”, Arhinmäki kirjoitti.

Arhinmäen jo syyskuussa aiheesta tekemässä kirjallisessa kysymyksessä Arhinmäki huomauttaa, että työ- ja elinkeinoministeriö ei ollut tiedottanut selvityksen valmistumisesta.

”Selvitystä ei ole toimitettu eduskunnalle, siitä ei ole informoitu lausuman laatinutta valiokuntaa eikä siitä ole mainintaa ministeriön verkkosivuilla. Kuitenkin kyseessä on merkittävä eduskunnan yksimieliseen lausumaan perustuva asiakirja. Ministeriö toimitti asiakirjan sähköpostitse, kun sitä erikseen pyydettiin. Koko asiakirjan olemassaolosta ei olisi ollut tietoa eduskunnassa, jos sitä ei olisi mainittu ohimennen vastauksessa kirjalliseen kysymykseen”, Arhinmäki kirjoittaa kirjallisessa kysymyksessä.

Outi Alanko-Kahiluoto toteaa blogissaan, että ”työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä selvityttää kaivoslain uudistamistarpeen alan lobbarilla on julkisesti kritisoitu”. Esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliiton näkemys oli, että selvitys oli suppea ja riittämätön.

”Yksityisen lobbarin tekemä selvitys ei millään tavalla vastaa eduskunnan huoleen siitä, että tuleva CETA-sopimus saattaa estää kansallisen lainsäädännön kehittämisen ja että siksi lainsäätäjän tulisi toimia niin kauan kuin ei ole liian myöhäistä. Eduskunnassa selvityksestä ei ole käyty minkäänlaista keskustelua. On uskomatonta röyhkeyttä ja demokratian halveksuntaa teettää kaivoslainsäädännön kehittämistarpeita koskeva eduskunnan edellyttämä selvitys kaivosalan yksityisellä lobbarilla. Sipilän hallituksen olisi pitänyt tehdä kaivoslain sekä muun lainsäädännön päivittämistarpeista puolueeton selvitys”, Alanko-Kahiluoto kritisoi.

Arhinmäki kertoi joulukuussa, että eduskunnan ulkoasiainvaliokunta edellytti asiantuntijakuulemisten jälkeen hallitusta toimimaan asiassa.

”Tässä on käynnissä kummallinen tilanne, jossa eduskunta yrittää saada hallitusta parantamaan kaivoslakia ja hallitus jarruttelee”, Arhinmäki kirjoitti.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kirjoittaa vastauksessaan Arhinmäen syyskuiseen kirjalliseen kysymykseen näin:

”Lausuman sisältämä aikajänne oli haasteellinen, joten ministeriö tilasi selvityksen suorahankintana, jotta selvityksen mahdollisesti esiintuomien muutostarpeiden mukainen hallituksen esitys ehtisi vielä nykyisen eduskunnan käsittelyyn. Suorahankinta tehtiin Boreniukselta, joka on merkittävä ympäristö- ja luonnonvaraoikeuden asiantuntijaorganisaatio, jolla on kokemusta vastaavantyyppisten selvitysten laatimisesta.”

”Selvityksen tekijät kuuluvat asianajajaliittoon, ja noudattavat liiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita, jotka sisältävät muun muassa riippumattomuus- ja esteettömyysnäkökulmat. Ministeriöllä ei ole syytä olettaa, etteikö toimeksiantoa olisi otettu vastaan ja toteutettu näiden periaatteiden mukaisesti. Ministeriön teettämä selvitys tuodaan asianomaisten valiokuntien tietoon.”

Vihreiden äänenkannattaja Vihreä Lanka julkaisi TEM:n teettämän selvityksen sivuillaan syyskuussa, jolloin aiheesta myös käytiin keskustelua.

LUE MYÖS JATKOJUTTU: Kaivoslaki: Keskustajohtaja ihmettelee vihreiden käytöstä – ”Ikävää ja halpaa”

LUE MYÖS:

Haukutun kaivoslain valmistellut Mauri Pekkarinen vastaa ryöpyttäjille: ”Ei nyt ihan noinkaan”

Lakimiehen huomio kaivoslaista: ”Juuri tämä on niin pahasti pielessä - Poliitikon on tietysti mukava paistatella tuloksella”