Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat Uutissuomalaisen kyselyn mukaan valmiit antamaan kansallisen suosituksen kasvomaskin käytöstä, mikäli koronaepidemian toinen aalto tulee ja koronavirustilanne pahenee. Nykytilanteessa maskisuosituksen kannalla ovat ainoastaan Harry Harkimon Liike Nyt ja Ano Turtiaisen eduskuntaryhmä. Hekään eivät lähtisi pakon tielle.

Uutissuomalaisen kyselyyn vastasivat kaikki ryhmäjohtajat ruotsalaista kansanpuoluetta lukuun ottamatta. Uutissuomalainen kysyi, pitäisikö Suomessa antaa kansallinen suositus kasvomaskin käytöstä ja mitä sen tulisi koskea.

Suurimman eduskuntaryhmän, pääministeripuolue sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman vastaa, että hallitus ei ole toistaiseksi antanut yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä, mutta on linjauksessaan todennut, että se arvioi kasvosuojusten käyttösuositusta tarvittaessa uudelleen.

Lindtmanin mukaan sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on valmis tukemaan kaikkia niitä toimia, jotka arvioidaan toimiviksi ja tarpeellisiksi.

Toiseksi suurimman hallituspuolueen keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo, että kaikki keinot taudin leviämisen hidastamiseksi on oltava käytössä, mikäli mahdollinen koronan toinen aalto iskee.

Vihreiden ryhmäjohtaja Jenni Pitko muistuttaa, että vihreät ehdottivat keväällä suositusta kasvomaskien käytöstä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä.

”Nyt tautitilanteen taas pahentuessa maskisuositus on jälleen ajankohtainen, ja se kannattaisi antaa mieluummin jo ennen kuin tilanne pääsee todella pahaksi.”

Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo, että hallitus ja eduskunta ovat tehneet päätökset koronaa koskevista rajoituksista asiantuntijanäkemyksiin pohjautuen. Hän katsoo, että tämä toimintatapa näyttää tulosten perusteella ainakin toistaiseksi olleen toimiva.

Oppositiossa olevan kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen on sitä mieltä, että kasvomaskien käyttösuositus tulisi Suomessa antaa heti, jos tartuntojen määrä lähtee uudelleen kasvamaan.

Kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Päivi Räsänen on samoilla linjoilla.

”Mikäli Suomessa nousee koronaepidemian toinen aalto, kansallinen suositus kasvomaskin käytöstä olisi tarpeen”, Räsänen sanoo.

Suurimman oppositiopuolueen, perussuomalaisten ryhmäjohtaja Ville Tavio sanoo, että maskien käyttö voi olla tarpeen, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi. Suositus voisi koskea kaikkia julkisia sisätiloja, kauppoja, julkista liikennettä ja museoita.

Lindtman, Kurvinen ja Arhinmäki eivät ota kantaa siihen, mitä paikkoja maskisuosituksen tulisi koskea. Pitkon mukaan suositus voitaisiin ottaa käyttöön ainakin julkisissa liikennevälineissä.

Mykkäsen mukaan kasvomaskisuosituksen tulisi koskea julkista liikennettä, kauppoja sekä sellaisia julkisia tiloja, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Lisäksi suositus voisi koskea sellaisia työpaikkoja, joilla turvavälien pitäminen ei ole mahdollista, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksikköjä lukuun ottamatta.

Myös Tavio ja Räsänen katsovat, että suositus voisi koskea julkista liikennettä, kauppoja ja muita julkisia sisätiloja, joissa riittäviä etäisyyksiä ei ole mahdollista pitää.

Eroon koronasta -tutkijaryhmä julkaisi viikolla selvityksen, jonka mukaan maskit vähentävät kolmanneksella käyttäjänsä riskiä sairastua koronaviruksen aiheuttamaan hengitysinfektioon verrattuna tilanteeseen, jossa maskia ei käytetä.

Tämä suojavaikutus on ryhmän mukaan iso ja tilastollisesti merkitsevä. Tulos on toinen kuin STM:n alkukesän selvityksessä. STM:n selvityksen mukaan kasvosuojus voi teoriassa jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta.

Suomessa hallitus ei ole toistaiseksi antanut suositusta maskien käytöstä. Taustalla on ollut myös huoli siitä, että tällöin ihmiset saattaisivat lipsua muista turvatoimista kuten turvaväleistä ja käsihygieniasta. Ryhmän mukaan uuden tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että kun maskeja käytetään, ei ole ilmennyt näyttöä lipsumisesta.