Oppositiopuolue kokoomuksella on ilmaherruus noin puolessa politiikan kärkiaiheista, mikä on puolueista ylivoimaisesti eniten. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) kyselystä, joka tehtiin Arvo- ja asennetutkimuksen yhteydessä.