Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus suunnittelee Uudenmaan eristämistä muusta Suomesta koronaviruskriisin takia. Marinin mukaan eristämiselle on vahvat perusteet, mutta se on lainsäädännöllisesti hankalasti toteutettava toimenpide.

”Valmistelemme asiaa tietysti, jos sellainen päätös tulee, mutta ei ole varma, tuleeko päätöstä”, sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkö Tero Kurenmaa kertoi.

Kurenmaan mukaan Poliisihallituksella on eristämiseen liittyviä erilaisia skenaarioita, mutta asian suhteen odotetaan nyt poliittista ohjausta.

Yksi vaihtoehto voisi olla, että poliisi sulkisi teitä, jotka vievät pois Uudeltamaalta.

”Siellä voisi olla poliisi kysymässä, millä asioilla liikutaan. Jos olisi oikealla asialla, saisi mennä. Jos olisi tarpeettomalla asialla, käännytettäisiin.”

Toinen tapa voisi olla luottaa siihen, että ihmiset noudattavat Uuttamaata koskevaa eristämispäätöstä. Yksi vaihtoehto voisi olla myös eristää vain osa Uudestamaasta.

Kurenmaa ei usko, että kyseeseen voisi tulla täydellinen sulku.

”Kyllä yhteiskunnan täytyy jotenkin pyöriä.”

Poliisi voi saada virka-apua Puolustusvoimilta alueen eristämiseen. Kurenmaan mukaan ei ole selvää, voitaisiinko tehtävään käyttää varusmiehiä.

”Poliisihallitus tiedottaa mahdollisten uusien rajoitteiden vaikutuksista ihmisten arkeen ja poliisitoimintaan sen jälkeen, kun hallitus on kertonut päätöksistään ja pystymme arvioimaan niiden vaikutuksia”, kerrottiin Poliisihallituksen viestinnästä sähköpostilla.

”Näinä aikoina vielä olennaisempaa kuin se, miten rajoituksia valvotaan ja annetaanko sakkoja, on se että vastuullinen käyttäytyminen lähtee meistä jokaisesta ja suojaamme toimillamme riskiryhmiä sekä terveydenhuollon kapasiteettia.”

Marinin hallitukselta on tulossa toinenkin järeä toimi koronan leviämisen hillitsemiseksi.

”Kyse on ennen muuta siitä, että suljemme ravintoloita, kuppiloita ja vastaavia tiloja, joissa sosiaalista kontaktia esiintyy”, Marin sanoi tiistaina.

Päätöksistä valmistellaan hallituksen esitystä. Hallitus käy kokonaisuutta tiistaina läpi. Uusia esityksiä saadaan Marinin mukaan eduskuntaan keskiviikkona.