Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut hyväksyntänsä hallituksen esitykselle Uudenmaan eristämisestä. Valiokunnan mietinnön mukaan valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu asetus, joka koskee liikkumisen rajoituksia, saa jäädä voimaan.