Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut hyväksyntänsä hallituksen esitykselle Uudenmaan eristämisestä. Valiokunnan mietinnön mukaan valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu asetus, joka koskee liikkumisen rajoituksia, saa jäädä voimaan.

Eduskunta pyrkii hyväksymään valtioneuvoston asetuksen istunnossaan jo perjantain puolella. Eduskunnassa on laaja tuki liikkumisen rajoituksille. Asetuksen hyväksynnän jälkeen hallitus antaa vielä toisen asetuksen, jossa määritellään liikkumisrajoitusten yksityiskohdat, Yle kertoo, ja tämän myötä rajoitukset tulevat voimaan.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotettuja rajoituksia liikkumisvapauteen voidaan pitää erittäin olennaisena puuttumisena perusoikeuksiin. Terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn säilyttäminen pandemian aikana on perustuslakivaliokunnan mukaan kuitenkin perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta erittäin painava peruste poikkeustoimiin.

Perustuslakivaliokunta korostaa lausunnossaan, että epidemiatilanteen muuttuessa niin, että liikkumisrajoitukselle ei ole enää oikeudellisia perusteita, rajoitus ja asetus tulee kumota. Lisäksi valiokunta katsoo, että aiemmin välttämättömäksi katsotun, rajoituksen aikana sallitun liikkumisen lisäksi välttämättömäksi liikkumisen tarpeeksi voidaan katsoa opiskelu, jos tilanne pitkittyy.

Poliisi varautuu jo valvomaan

Toimivaltainen viranomainen liikkumisrajoitusten valvonnassa on poliisi, jolle puolustusvoimat tulee antamaan virka-apua. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta.

Yleisradio kertoo, että poliisi on valmistautunut valvomaan Uudenmaan rajaa heti asetuksen tullessa voimaan.