Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna peräti 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kokonaispäästöt olivat 48,1 miljoonaa hiilidioksiditonniaekvivalenttia (CO2-ekv.).