Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen etätyösuosituksen antamisesta. Etätyösuositusta sovelletaan alueellisesti siellä, missä terveysviranomaiset katsovat koronatartuntojen olevan nousussa.

Tällaisessa tilanteessa hallitus suosittelee, että kyseisen alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

LUE MYÖS:

Mikäli terveysviranomaiset toteavat tartuntojen olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, myös julkisen sektorin työntekijöiden tulisi työskennellä etänä, mikäli mahdollista.

Viime viikolla valtakunnallisesti positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä oli 0,3 prosenttia. Positiivisten näytteiden osuus testatuista oli alueellisesti suurempi Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen (0,32 prosenttia) ja Länsi-Pohjan (0,33 prosenttia) sairaanhoitopiireissä.

Etätyösuositus luokitellaan näissä kolmessa sairaanhoitopiirissä perustelluksi. Jatkossa terveysviranomaiset tekevät tarvittavat etätyösuositukset oman alueensa osalta.

Arvioita tehdään useamman mittarin perusteella, joita ovat positiivisten näytteiden osuuden lisäksi muun muassa 7 ja 14 vuorokauden tapausilmaantuvuus.

Keskuskauppakamari: Työpaikoilla ja yrityksillä vastuu käytännöistä

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen vetoaa etätyösuosituksen käyttöönotossa työpaikkojen ja yritysten omaan arviointikykyyn.

”Yritykset ovat vastuullisia, ei kukaan halua vaarantaa työntekijöidensä terveyttä vaan pitää työntekijänsä töissä. Hallituksen pitää luottaa tähän”, Horttanainen toteaa tiedotteessa.

”Mutta yritykset haluavat pitää myös yrityksensä toimintakykyisenä ja talouden pystyssä. Suomelle ja suomalaisille on ensiarvoisen tärkeää, että työpaikat pystytään säilyttämään.”

Hortanaisen mukaan työpaikat ja yritykset ymmärtävät itse parhaiten etätyön tarpeen, kuinka suositusta on noudatettava sekä miten etä- ja lähityön käytännöt toimivat yritys- ja työpaikkakohtaisesti.

”Myös toimitilat ja ihmiset ovat erilaisia ja heidän tarpeensa erilaisia. Tämän arvioimisessa hallituksen pitää luottaa suomalaisiin työnantajiin ja työntekijöihin”, Hortanainen muistuttaa.

Hortanainen myös vaatii hallitukselta selvennystä siitä, milloin suositus katsotaan perustelluksi ja milloin sen purkamista voidaan harkita:

”Hallituksen täytyisi myös kertoa, mikä on se positiivisten testitulosten raja, jolloin etätyösuositus astuu voimaan ja myös mikä on se tautitapausten määrä, jolloin suositus puretaan.”

Työterveyslaitoksen kokoaman raportin kerrotaan osoittavan, että etätyöllä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus: lähikontakteja on vältetty sekä työpaikoilla että työmatkoilla, joka on todennäköisesti vähentänyt tartuntoja esimerkiksi julkisessa liikenteessä.

Etätyön katsotaan myös vähentäneen työntekijöiden sairaspoissaoloja. Valtiolla niiden kerrotaan vähentyneen lähes 50 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.