Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen ampumaratalaiksi sekä ampuma-aselain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta.