Kansainväliset esimerkit osoittavat, että Suomeen olisi oikealla energiapolitiikalla luotavissa 30000 uutta työpaikkaa kotimaisen energian, energian käytön tehostamisen, energiateknologian ja – osaamisen ympärille vuoteen 2020 mennessä. Näin sanoo suomalainen professorityöryhmä, joka tänään julkisti raporttinsa ”Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla”.

Vuonna 2012 Suomeen tuotiin 8,5 miljardilla eurolla, mikä vastaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajetta. Professorityöryhmä sanoo, että energiapolitiikan päivityksellä tästä summasta voitaisiin pitää Suomessa 20 prosenttia vuoteen 2020 ja jopa 100 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käyttämällä enemmän kotimaista uusiutuvaa energiaa ja parantamalla energiatehokkuutta voitaisiin tuontienergia vuoteen 2050 mennessä korvata Suomessa jopa kokonaan.

Raportti vertaa Suomen energiapolitiikkaa Ruotsin, Tanskan, Saksan sekä Itävallan vastaaviin. Suomen talouden energiariippuvuus on selvästi vertailumaita vahvempaa, ja sähkönkulutus henkilöä kohden on kasvanut voimakkaammin.

Vertailumaissa suositaan hajautettua energiantuotantoa sekä tuuli- ja aurinkoenergiaa, kun taas meillä rakennetaan ydinvoimaloita. Vertailumaiden vaihtotase on positiivinen toisin kuin Suomen. Myös maiden työttömyysaste on Suomea alempi.

Professorityöryhmään kuuluivat KTT Minna Halme, PhD Janne I. Hukkinen, FT Jouko Korppi-Tommola, KTT Lassi Linnanen, KTT Matti Liski, KTT Raimo Lovio, TkT Peter Lund, TkT Jyrki Luukkanen, TkT Jarmo Partanen, VTT Markku Wilenius. Hanke sai rahoitusta Caverionilta, Prolta, Taaleritehtaalta, TEK:ltä sekä St1:ltä.