Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut, että droonien sääntelyyn tarkoitetuille U-space-ilmatiloille ei Suomessa valita tässä vaiheessa mallia niiden yhteisen tietopalvelun (Common Information Service, CIS) toteuttamiseen.