Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel esitteli perjantaina uuden ehdotuksensa EU:n elvytyspaketiksi. Hän johtaa keskustelua viikon päästä alkavassa EU-johtajien huippukokouksessa.

Se pohjautuu Euroopan komission tekemään ehdotukseen, mutta sitä on muokattu lähemmäksi EU-maiden näkemyksiä.

Komission esitys oli mielipiteitä voimakkaasti jakava. Michelin ehdotus yrittää pienin joustoin kosiskella jäsenmaita hyväksymään ehdotuksen. Se edellyttää kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Michel ehdottaa, että elvytyspaketti on 750 miljardin euron kokoinen niin, että 500 miljardia euroa jaetaan avustuksina ja 250 miljardia lainoina, kuten komissiokin ehdotti.

Pitämällä paketin entisen kokoisena Michel haluaa pitää Saksan, Ranskan ja Etelä-Euroopan tyytyväisenä.

Toisaalta hän ehdottaa, että niukka nelikko, joka suhtautuu pakettiin vastahakoisesti, saa pitää jäsenmaksupalautuksensa. Alankomaat, Itävalta, Ruotsi ja Tanska saavat vuosittain alennuksia EU-jäsenmaksuihin kuten myös Saksa, joka ei tosin kuulu niukkaan nelikkoon. Alennuksista huolimatta niiden nettomaksuosuus on suurempi kuin esimerkiksi Suomen.

Elvytyksen osana on tarkoitus päättää EU:n monivuotisesta budjetista. Michelin ehdotuksessa seitsemänvuotinen rahoituskehys on pienempi kuin komissio ehdotuksessa. Komission ehdotti 1100 miljardia euroa, Michel 1074 miljardia euroa.

Michelin esitys pohjautuu sille ehdotukselle, josta jäsenmaat keskustelivat jo helmikuussa, mutta eivät päässeet yhteisymmärrykseen. Siinä rahaa ohjataan komission esitystä enemmän maatalouteen ja koheesiotukiin, mutta vähemmän niin sanottuihin uusiin aloihin, kuten tutkimukseen ja ulkorajoihin. Toisaalta Michel kompensoisi leikkauksia niin, että elvytyspaketista ohjataan rahaa leikattuihin kohteisiin.

Olennainen muutos komission ehdotukseen on myös se, että jäsenmaille suunnatut valtavat tukimiljardit tulisivat itse jäsenmaiden hyväksynnän kautta.

Komissio ehdotti alunperin, että komissio hyväksyisi kunkin jäsenmaan tekemän uudistus- ja investointisuunnitelman. Suunnitelmat pohjautuisivat komission talouspolitiikan suosituksiin.

Nyt Michel haluaa ottaa lopullisen päätäntävallan EU-maiden käsiin. Suunnitelmille myönnettäisiin vihreää valoa jäsenmailta määräenemmistöpäätöksellä, ei yksimielisyydellä. Euroopan parlamentin talousvaliokunta saisi sanoa sanansa siihen, mutta ei päätäntävaltaa.

Etenkin Pohjois-Euroopan maat ovat vaatineet kireitä ehtoja avustusten saannille ja suunnitelmien toteuttamisen valvontaa. Michelin ehdotus on myönnytys tähän suuntaan.

Omien varojen osalta Michel ehdottaa muovi-, hiiliraja- ja digiveroja. Selvänä myönnytyksenä Euroopan parlamentille hän ehdottaa, että lainojen takaisinmaksu näillä uusilla varoilla aloitetaan jo seuraavan budjettikauden aikana, jotta tulisi paine päättää EU:n omista varoista. Parlamentti on sanonut, ettei se hyväksy EU:n budjettia, jos omista varoista ei sovita.

Suomen kantoja huomioitu jonkun verran

Suomen vaatimukset eivät erityisemmin ole onnistuneet muuttamaan elvytysehdotusta.

Suomen mielestä elvytyspaketin pitäisi olla pienempi ja lainapainotteisempi. Suomi haluaa, että elvytystoimet ovat lyhyemmät kuin neljä vuotta ja komission ottamien lainojen maksuaika lyhyempi.

Suomi on myös selväsanaisesti kritisoinut, että rahaa jaetaan muun muassa menneiden vuosien työttömyyskehityksen perusteella.

Suomi ei ole saanut läpi kantojaan suurissa asioissa, kuten paketin koossa ja lainapainotteisuudessa. Michel on kuitenkin huomioinut allokaatiokriteerit ja ehdottaa, että noin kolmannes rahoista jaetaan vuoden 2020-21 kumulatiivisen bkt-pudotuksen perusteella, mutta vain vuoden 2023 rahojen osalta.

Huomionarvoista on se, että Suomi oli saanut jo komission alkuperäisessä ehdotuksessa kantojaan läpi, kun elvytyspaketissa luvattiin lisää rahaa maaseudun kehittämiseen, mikä on ollut Suomelle perinteisesti tärkeä rahoituskanava.

Lisäksi Suomen kanta huomioitiin siinä, että EU:n monivuotinen rahoituskehys on komission ehdotusta pienempi.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska on vaatinut Suomea olemaan valmis myös kaatamaan elvytyspaketin, jos Suomen edellyttämät muutokset eivät mene läpi. Hän reagoi Michelin ehdotukseen sosiaalisessa mediassa toteamalla ”ei, ei, ei”.

LUE MYÖS: