Kasvavien kaupunkiseutujen ja muun Suomen välinen railo kasvaa, koska Suomen väestön pakkautuminen tietyille alueille kiihtyy.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI tutki kymmenen kaupunkiseudun vuosien 2017–2040 väestönkehitystä ja vertasi sitä muun Suomen väestökehitykseen. 10 kaupunkiseudun joukkoon kuuluivat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän, Kuopion, Seinäjoen, Joensuun ja Vaasan kaupunkiseudut.

LUE MYÖS: Pysäyttävä kuva Suomesta: ”Jos tämä jatkuu, voidaan noin vuonna 2040 sulkea viimeinenkin synnytyssairaala”

Näiden kaupunkiseutujen väestö kasvaa MDI:n ennusteen mukaan noin 366 000 henkilöllä (10,8 prosentilla), kun muun maan väki vähenee noin 276 000 henkilöllä (13 prosentilla) vuoteen 2040 mennessä.

Eriytyminen tapahtuu nopeammin kuin aiemmin luultiin.

MDI:n mukaan miltei seitsemän Suomessa asuvaa kymmenestä (67,1 prosenttia) asuu kymmenen kaupunkiseudun alueella vuonna 2040. Osuus on 1,9 prosenttiyksikköä suurempi, kuin Tilastokeskus ennusti vuonna 2015.

Nykyään noin kuusi kymmenestä (61,6 prosenttia) Suomessa asuvasta asuu näiden kymmenen kaupunkiseudun alueella.

Pääkaupunkiseutu karkaa

Tuoreesta ennusteesta ilmenee, että kaupunkiseutujenkin välillä on isoja eroja.

Noin 20 vuoden kuluttua Suomessa on nimittäin vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua: Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseudut.

Oulun ja Jyväskylän seutujen väkimäärät kasvavat ennusteen mukaan maltillisesti ja Kuopion väestö kasvaa vähän vielä useita vuosia. Kasvu kuitenkin tyssää 2030-luvun puolivälissä ja kääntyy laskuun.

LUE MYÖS: Hämmästys leviää – Grafiikka Suomen työikäisistä vetää sanattomaksi

Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla väestönkasvu jatkuu.

Erityisen paljon kasvaa pääkaupunkiseutu eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, jossa väestö kasvaa yli 270 000 asukkaalla (23,4 prosentilla) vuoteen 2040 mennessä.

Se tarkoittaa, että pääkaupunkiseudun ulkopuolinen väestö vähenee 180 000 asukkaalla, sillä koko Suomen väestö kasvaa ennusteen mukaan 2040 mennessä vain 90 000 asukkaalla.

Ennusteet synkentyivät

MDI:n uuden ennusteen lähtökohtana ovat viime vuoden marraskuussa julkaistut syntyvyysennusteet, jotka piirtävät kansantalouden kannalta huolestuttavaa kuvaa tulevaisuuden vauvamääristä.

"Koko maassa on tapahtunut merkittävä käänne erityisesti syntyvyydessä verrattuna Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteeseen", MDI kertoo.

MDI:n mukaan syntyvyyden osalta voitaneen puhua ”romahduksesta”.

Lapsia ei synny yhtä paljon kuin aiemmin. Siispä sillä minne suomalaiset muuttavat maan sisällä ja sillä minne maahanmuuttajat päätyvät Suomessa, on aiempaa enemmän merkitystä kaupunkien väestömäärien kehitykseen.

Ennusteen mukaan maahanmuuton merkitys 10 kaupunkiseudun väestönlisäykselle on huomattava. Peräti 65 prosenttia näiden alueiden kasvusta perustuu nettosiirtolaisuuteen, eli maahanmuuton ja maastamuuton erotukseen.

Paljon vaikuttaa myös se, minne muutetaan Suomen sisällä. Maan sisäisen muuttoliikkeen osuus 10 kaupunkiseutujen väestön kasvusta on 27,8 prosenttia. Luonnollisen väestönkehityksen osuus on 7,1 prosenttia.

MDI:n mukaan syntyvyyden lasku rasittaa kasvunäkymiä erityisesti Oulun seudulla, koska alueen dynamiikka on perustunut pitkälti suureen syntyvyyteen.

MDI:n mukaan nyt ennustettavissa oleva muuttoliike lisää alueiden eriytymistä kasvaviin, supistuviin ja tyhjeneviin alueisiin.

LUE MYÖS: Nyt tuli karu syntyvyysluku: ”Jos luulit että loppuvuoden väestöennuste oli synkkä, olit väärässä”