Kasvavien kaupunkiseutujen ja muun Suomen välinen railo kasvaa, koska Suomen väestön pakkautuminen tietyille alueille kiihtyy. Aluekehittämisen