Juha Sipilän (kesk) hallituksen ratkaisuehdotuksessa irtisanomislakikiistaan on luovuttu kokonaan yrityksen henkilörajasta.

Aluksi esitysluonnoksessa vedettiin raja 20 hengen yrityksiin, sen jälkeen 10 hengen yrityksiin. Nyt mitään tarkkaa lukua ei mainita lainkaan.

”Tästä puuttuu nyt se 10”, Sipilä sanoi tänään hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Sipilän mukaan liitoilta on tullut hallitukselle ohjausta ja vinkkejä siitä, että raja kannattaisi poistaa.

”Tämä on liukuvampi tapa ratkaista tämä kysymys”, Sipilä sanoi.

”Tämä on sama laki ilman sitä kymppiä”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

”Se, mikä muuttuu on se, ettei ole suoraan eri asemassa olevia [yrityksiä], ei tule suoraan rajaa”, Orpo sanoi.

Rajan poistaminen koskee hallituksen neljän kohdan listan ensimmäistä kohtaa, työsopimuslain muuttamista. Hallitus on muokannut työsopimuslain 7 luvun 2 §:ää niin, ettei työntekijämäärää enää mainita, mutta viitataan yrityksen kokoon:

”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.”

Sipilän mukaan selkeä muutos on se, että yrityksen koko otettaisiin ylipäänsä huomioon irtisanomisasiassa.

Katso hallituksen koko neljän kohdan ratkaisuehdotus tästä !