Tiedotteen mukaan Helsingin poliisilaitoksen huumeyksikön päällikkönä vuosina 1999−2013 toimineen henkilön varojen käytön epäselvyyksiin liittyvä esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan. Kyseisinä vuosina huumeyksikön päällikkönä toimi Jari Aarnio.

Esitutkinnassa on selvitetty sitä, onko epäilty luovuttanut tai siirtänyt ilman hyväksyttävää syytä yli 30 000 euron arvosta omaisuuttaan velkojiensa vahingoksi kesän 2016 ja syksyn 2018 välisenä aikana. Lisäksi on selvitetty, onko teossa ollut avustajina muita henkilöitä.

Esitutkinta ei koske varojen käyttöä viranomaistoiminnassa.

Esitutkinnassa epäillyt rikokset ovat törkeä velallisen epärehellisyys, avunanto törkeään velallisen epärehellisyyteen ja avunanto velallisen epärehellisyyteen.

Rikoksista epäiltyinä on esitutkinnassa ollut yhteensä neljä henkilöä. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet rikosepäilyt.

Esitutkintaa ovat johtaneet keskusrikospoliisi ja Syyttäjälaitos.