EU-maiden valtiovarainministerit päättivät tiistaina aamulla yön yli jatkuneen 15-tuntisen kokouksensa.

Tavoitteena on päästä sopuun rahaliitto EMUn kehittämisestä, jotta ensi viikolla huippukokoukseen saapuvat EU-maiden johtajat voisivat lyödä kättä päälle asiasta.

”Neuvottelut olivat pitkät ja uuvuttavat, mutta saimme yllättävän hyvän kokonaisuuden aikaan”, kokouksessa edustanut valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi tiistaina aamulla Brysselissä.

Keskeisenä oli euromaiden rahoittaman kriisirahasto Euroopan vakausmekanismi EVM:n kehittäminen sekä EVM:n käyttö julkisena perälautana pankkikriisien varalta. Kolmas asia koski Euroopan komission ja EVM:n välistä yhteistyötä ja työnjakoa.

Ensinnäkin rahaministerit pääsivät sopuun siitä, miten perälauta voisi toimia. Kyse on siitä, että EVM voi antaa luottoa kriisiin ajautuneelle pankille, jos pankkien itsensä kerryttämän kriisinratkaisurahasto SRF:n varat eivät riitä. Periaatepäätös tehtiin jo kesällä ja syksyn aikana on työstetty, miten julkista rahoitusta voisi käyttää.

Viime yön rahaministerit päättivät, että pankkikriisien varmuusrahasto on fiskaalisesti neutraali keskipitkällä aikavälillä eli se raha, mitä rahastosta lainataan pankeille, pankkien pitää myös palauttaa. Laina annetaan lähtökohtaisesti kolmeksi vuodeksi, mutta sitä voi jatkaa kahdella vuodella.

Ministerit päättivät myös, että perälauta tulee voimaan aiemmin kuin 2024 edellyttäen, että riskien vähentämisessä pankkisektorilla on edetty tarpeeksi vuoteen 2020 mennessä. Riskien vähentymisen arvioinnista päästiin myös sopuun.

Ministerit sopivat myös, että päätökset perälaudan käytöstä tehdään yksimielisesti ja että perälauta takaa kaikkea pankkien kriisirahaston käyttöä.

EVM:n osalta rahaministerit päättivät parantaa ennakollisia työkaluja eli keinoja auttaa maata kriisirahaston avulla ennen kuin maa joutuu täyteen talouskriisiin. Ennakkoapu on tarkoitettu valtiolle, jonka talous on kestävällä pohjalla, mutta joka joutuu epäsymmetrisen, siitä riippumattoman shokin kohteeksi.

Rahaministerit keskustelivat myös euromaiden velkakestävyyden edistämisestä. Komissio ja EVM sopivat myös yhteistyöstä rahoitusohjelmien hoitamisessa.

Orpo on tyytyväinen siitä, että EVM:n itsenäisyyttä vahvistettiin ja että EVM:lle tuli ”Suomen erityisen paljon korostama velkajärjestelytyökalu”.

”Jatkossakin EVM:n myöntämille lainoille on hyvin vahva ehdollisuus eli velkakestävyys pitää joka kerta tarkastaa, ennen kuin myönnetään luottoja. Tämä oli meille iso asia. Iso asia on myös se, että sijoittajavastuu kirjattiin vahvasti tuleviin valtiolainoihin ja mahdollisiin velkajärjestelytilanteisiin. Meidän isoissa kysymyksissä mentiin eteenpäin.”

Ministerit keskustelivat kokouksessa myös Ranskan ja Saksan ehdottamasta eurobudjetista.

”Eurobudjetti jäi aika sisällöttömäksi, mutta iso päätös on se, että eurobudjetti pysyy EU-budjetin sisällä. Eurobudjettia rajattiin aika paljon, mutta se vaatii vielä töitä ja pohdintaa”, Orpo sanoi.