Eduskunta saa pian äänestettäväksi lakiesityksen oppisopimuspaikkojen helpottamiseksi. Lain tavoitteena on mahdollistaa ammatillinen kouluttautuminen oppisopimuksella kaikilla toimialoilla. Oppositiopuolueet näkevät siinä myös piirteitä, jotka heikentävät työntekijän työsuhdeturvaa.

–Se meni liian pitkälle. Siitä tuli taas yksi väline heikentää työsuhdeturvaa, huokaa työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd.).

Koko lain taustalla on korkeimman oikeuden vuosi sitten helmikuussa tekemä ratkaisu, jossa se tulkitsi oppisopimuksen puhtaasti työsuhteeksi. Uuden oikeustulkinnan vuoksi eduskunta kehotti hallitusta pohtimaan ammattikoululain yhteydessä säädettyä oppisopimuskoulutusta. Tulkinnan katsottiin mutkistavan turhaan oppisopimuskoulutuksen järjestämistä joillakin työpaikoilla.

–Se olisi johtanut siihen, että työpaikoilla, missä on osa-aikaisia työntekijöitä, ei voitaisi käyttää oppisopimuksia ilman, että kaikille osa-aikaisille olisi ensin tarjottu työtä. Tämän me halusimme yhdessä korjata, mutta sitten se hallituksen esitys tulikin paljon laajempana, Filatov kertoo Uudelle Suomelle.

Oppositiopuolueet hämmästyivätkin, kun hallituksen esitys tulikin aiottua laajemmassa muodossa sen käsittelyyn. Osa-aikaisten työsuhteiden lisäksi se ohittaa myös niin kutsutun takaisinottovelvoitteen. Jos työntekijä on irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin syin, on työnantaja velvollinen tarjoamaan uutta avautuvaa työtä ensisijaisesti irtisanotulle.

Takaisinottovelvoitteen aikarajaa on lyhennetty nykyisen hallituskauden aikana kuudesta kuukaudesta neljään.

–Minun järkeeni ei mene se, että jos meillä on firma, joka on juuri irtisanonut työntekijöitä, niin sillä olisi neljän kuukauden aikana tarve palkata uutta työvoimaa oppisopimuskoulutuksella.

–Ja onko tällainen firma ylipäätään paras paikka oppisopimuskoulutukseen? Jos on ollut näin suuri taloudellinen kriisi, että on päädytty irtisanomaan, niin onko siellä sitten lain vaatimaa ohjaavaa työvoimaa? Takaisinottovelvoite on täysin tarpeeton kohta tässä laissa, Filatov sanoo.

Työ- ja tasa-arvovaliokunta jätti oman mietintönsä oppisopimuslakiin perjantaina. Filatov jätti vastalauseen lakiesitykseen yhdessä valiokunnan vasemmistoliiton ja vihreiden kansanedustajien kanssa. Myös perussuomalaiset jätti oman vastalauseensa takaisinottovelvoitteen heikentämisestä.