Teollisuustyöntekijöiden ansiot ovat nousseet kuluvan vuoden toisella neljänneksellä keskimäärin 2,2 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatilasto.

Työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä teollisuudessa 15,73 euroa ja rakentamisessa 16,68 euroa.

Teollisuudessa ansioiden nousu on EK:n mukaan hieman nopeutunut vuoden 2011 aikana.

-Ansioiden nousun nopeutuminen johtuu suurimmalta osalta siitä, että palkkaratkaisujen sopimuskorotukset ovat olleet tänä vuonna korkeampia kuin viime vuonna, kuvailee asiantuntija Seppo Saukkonen.

Sopimuskorotusten osuus teollisuuden ansiokehityksestä oli 1,8 prosenttiyksikköä. Muu osa ansioiden noususta eli 0,4 prosenttiyksikköä aiheutui yrityskohtaisista palkankorotuksista ja rakennemuutoksista, EK toteaa.

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten sopimuskorotusten suuruus ja niiden voimaantulon ajankohta. Osa ansioiden noususta johtui työaikamuotojen välisistä muutoksista: vuorotyön lisääntyminen kasvatti vuorolisiä joillakin teollisuuden aloilla, kertoo EK:n palkkatilastopäällikkö Mikko Mankki.