Venäläiskenraali Nikolai Makarovin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Nato-puheet osoittavat Suomelle, miten Venäjällä yhä ajatellaan, totesi tänään ministerinvalansa vannonut Carl Haglund (r.) ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan puolustusministerinä.

Haglundin mukaan Suomen täytyy päättää Nato-suhteestaan itse.

–Makarovin lausunto tuntui siltä kuin olisi mennyt 20–30 vuotta ajassa taaksepäin, Haglund sanoi.

–On tärkeää, että Suomi tekee omat päätöksensä huolimatta siitä, mitä Venäjällä ajatellaan.

Haglundin mielestä Putin käytti ”vanhanaikaista uhitteluretoriikkaa” todetessaan, että Venäjä ryhtyy tarvittaessa vastatoimiin, mikäli Suomi liittyisi sotilasliittoon.

Haglund kertoo, ettei hänellä ole Natosta ”mitään intohimoista kantaa suuntaan tai toiseen”.

– En vastusta Nato-jäsenyyttä, mutta en myöskään aja sitä aktiivisesti.

Lisäksi Haglund totesi, että Suomen tulisi syventää pohjoismaiden välistä sotilaallista yhteistyötä. Tästä ovat hänen mukaansa yhtä mieltä kaikki hallituspuolueet.

–Tässä on merkittäviä mahdollisuuksia. Voimme tehdä yhdessä konkreettisia hankkeita, Haglund arvioi.

Europarlamentaarikon tehtävistä luopunut Carl Haglund aloitti tänään torstaina Kataisen hallituksen puolustusministerinä. Puolustusministeri Haglund vannoi yleisistunnossa tuomarinvalan, jonka jälkeen valtioneuvosto määräsi ministerivaliokuntien jäsenyydet ja ministereiden sijaiset sekä vahvisti ministerin lomat.

Puolustusministeri Haglund on jäsen raha-asiainvaliokunnassa, ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa sekä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.