Maailman talousjärjestön WEF:n tuore raportti varoittaa, että jos nykyinen kehitys jatkuu, maailma on vaarassa ”kävellä unissaan laajentuvaan kaaokseen”, johon kuuluu geopoliittista levottomuutta ja valtioiden välisiä konflikteja.

Kun kansalliset, alueelliset ja maailmanlaajuiset trendit kohtaavat, instituutiot ja hallitukset ovat vaarassa jäädä kyydistä, WEF arvioi. Useimmat poliittiset ja valtiolliset järjestelmät eivät pysy nopeiden taloudellisten ja teknologisten muutosten perässä, raportissa sanotaan. Seurauksena on julkaisun mukaan tyytymättömyyttä johtajiin ja vastakkainasettelua yhteiskunnassa, jonka sosiaalinen eheys rakoilee jo valmiiksi.

- Polarisaatio ja kasvava populismi pakottaa johtajat tekemään melko harkitsemattomia lyhyen tähtäimen toimia, jotka saattavat antaa vaikutelman siitä, että ”jotain tehdään” ilman että pitkittyneiden kriisien juurisyihin puututaan, WEF toteaa.

Raportin mukaan yksilöt eivät ole sitoutuneita perinteisiin valtarakenteisiin. Sen sijaan yksilöt sitoutuvat vahvasti uudenlaisiin osanoton muotoihin – kuitenkin tavalla, joka ei välttämättä vaali yhteistä näkemystä yhteiskunnassa, talousfoorumi toteaa.

Raportin mukaan myös sodankäynnin luonne muuttuu, mikä näkyy esimerkiksi Syyrian konfliktissa: vaikka sota pääasiassa on sidottu tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, sotaan liittyviä terrori-iskuja voi tapahtua myös muissa paikoissa. Sosiaaliseen mediaan perustuva informaatiosota on muuttunut aidosti globaaliksi, WEF toteaa.

Yhtenäisyys ja luottamus valtioiden välillä on myös WEF:n mukaan vaarassa. Tämä voi raportin mukaan johtaa keskiajalta tuttuihin muurien ympäröimiin kaupunkeihin, joista haettiin turvaa ympäröivältä kaaokselta.

Luottamuksen puute on yksi tekijä hybridisodankäynnissä, WEF kirjoittaa. Talousfoorumin mukaan hybridisodassa käytetään hyväksi ihmisten luottamuspulaa hallituksiin ja sitä lietsotaan paitsi perinteisen myös sosiaalisen median avulla.