Sekä oikeustieteen tohtori Janne Juusela että valtiotieteen tohtori, historiantutkija Jukka Tarkka sanovat sote-tapauksen osoittavan, että Suomeen tarvitaan riippumaton perustuslakituomioistuin.

–Perustuslakivaliokunnan pöydällä puurot ja vellit ovat aina sekaisin. Mikään toimielin ei voi olla sekä politiikan tekijä että politiikan laillisuusvalvoja. Siksi tarvitaan peruslakituomioistuin, Tarkka toteaa blogissaan.

Juusela puolestaan ruotii perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, ja sanoo, ettei valiokunnan näkemys kestä oikeudellista tarkastelua.

–Valiokunta näyttääkin tehneen poliittista, tarkoituksenmukaista harkintaa eikä objektiivista oikeudellista analyysia. Tapaus sote on tuorein osoitus siitä, että Suomeen tarvitaan riippumaton perustus­lakituomioistuin, Juusela sanoo.

Hän muistuttaa, että sote-uudistuksen virkamiesvalmistelussa päädyttiin siihen, että EU-oikeus edellyttää yhtiöittämistä. Juha Sipilän hallituksen mielestä yhtiöittämisvelvollisuus on läpinäkyvä tapa toteuttaa kilpailuneutraliteetti.

–Näin on toimittu myös kunnissa, kun niiden liikelaitosten toimintoja on siirretty kilpailuolosuhteisiin. Hallitus viittasi myös EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sekä kahteen Suomea koskevaan komission valtiontukipäätökseen, Juusela huomauttaa.

Perustusvaliokunta oli lausunnossaan sitä mieltä, että EU-oikeudellista velvollisuutta yhtiöittämiseen ei ole.

–Valiokunnan lausunnossa ei kuitenkaan esitetä konkreettisia EU-oikeudellisia perusteluja, vaan pääpaino on hallituksen näkemyksen yleisessä kyseenalaistamisessa. Lausunnossa todetaan muun muassa, että hallituksen esittämä tulkinta EU-oikeudesta ei ole välttämättä perusteltu ja että valinnanvapausmallista ei välttämättä seuraa yhtiöittämisvelvollisuutta, Juusela kommentoi.

Hänen mukaansa hallituksen oikeudelliset perustelut yhtiöittämisvelvollisuudelle ovat ”konkreettisia ja johdonmukaisia”.

–Valiokunnan perustelut eivät ole juridista argumentointia vaan yleistä yhtiöittämisvelvollisuuden kyseenalaistamista ja argumentointia perustuslain tulkinnan kannalta epäoleellisilla seikoilla, kuten tulevaisuuden epävarmuudella tai uudistuksiin liittyvillä riskeillä. Nämä ovat toki sinänsä sallittuja näkökohtia sote-uudistukseen, mutta ne kuuluvat poliittisen harkinnan piiriin. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on arvioida pelkästään oikeudellisesta näkökulmasta, onko ehdotettu lainsäädäntö ristiriidassa perustuslain kanssa, Juusela kirjoittaa.

Myös perustuslakivaliokunnan entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.) on jo aikaisemmin arvoinut, että perustuslakivaliokunnan lausunto heijastaa valiokunnan poliittisia tuntemuksia.

–Perustelut, joilla yhtiöittämisestä on luovuttava, eivät perustu kiistattomaan perusoikeuksien soveltamiseen eivätkä selkeästi todettuihin vaikutusarvioihin, hän kirjoitti blogissaan Verkkouutisissa kesäkuun lopulla.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi keskiviikkona, että valinnanvapausmallista valmistellaan uusi hallituksen esitys ja sote-lait käsitellään kokonaisuutena eduskunnassa vasta ensi keväänä.

Lue lisää:

Juha Sipilä: Sote eduskunnasta ulos vasta ensi keväänä – luvassa kokonaan uusi esitys

Sotesta varoittanut professori ryöpyttää: ”Miksi meitä ei kuultu?”

Oikeustieteen professori kuittaa EK-pomolle: ”DDR:n perustuslaki havaittu syypääksi yhtiöittämisvelvoitteen kaatumiseen Suomessa - Vau”

Toinenkin valiokunta varoittaa sotesta: ”Valtio joutuu varautumaan maksamaan korvauksia”

Tässä koko perustuslakivaliokunnan tiedote: Hallituksen esityksessä useita ongelmia