Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) myöntää Uudelle Suomelle, että olisi itse halunnut jatkaa tiukalla Schengen-kannalla. Räsäsen mielestä Suomen linja Romanian ja Bulgarian Schengen-jäsenyydestä ei ole kuitenkaan sisällöltään muuttunut. Ministeri kokee, että asiaa on kansainvälisessä lehdistössä liioiteltu.

- Olisin itse ollut edelleen yksivaiheisen liittymisen kannalla, se olisi ollut mielestäni johdonmukaista, Räsänen myöntää.

- Ei se [ehdotus kaksivaiheisuudesta] minulta tullut.

EU-ministerivaliokunta päätti perjantaina, että Suomi hyväksyy rajojen avaamisen Romanialle ja Bulgarialle kaksivaiheisesti siten, että maaliskuussa avataan ilma- ja merirajat ja kesällä tarkastellaan, avataanko maarajat. Räsäsen mukaan myös ilma- ja merirajojen avaamiseen liittyy ehto, että maiden on edistyttävä puutteidensa korjaamisessa. Jos edistymistä ei tapahdu, Suomen kanta voi maaliskuussa Räsäsen mukaan olla kielteinen.

Uuden Suomen aiemmin tänään haastattelema ulkominiseri Stubb (kok.) puhui myös ehdollisuudesta. Kansainvälisessä lehdistössä Stubbin on kuitenkin kerrottu puhuneen Suomen "pehmentyneestä" kannasta ja kompromissista.

- Tässä ehkä tulee esiin se, että on erilaisia näkemyksiä. Itsellänihän on tähän aika tiukka linja, Räsänen sanoo.

Stubb on kannattanut Romanian ja Bulgarian Schengen-jäsenyyttä. Räsästä on kritisoitu tiukan Schengen-linjan takia.

Räsänen pitää yhä Suomen kantaa sisällöllisesti muuttumattomana. Kaksivaiheinen mekanismi ei kuitenkaan ollut hänelle kynnyskysymys.

- Hyvää on se, että tämän toivotaan kannustavan Romaniaa ja Bulgariaa saattamaan asiansa kuntoon.

Räsänen korostaa, että Romanian ja Bulgarian Schengen-edellytyksissä ei ole puutteita, vaan kyse on EU-jäsenyyden ehdoista, joita maiden unioniin liittyessä katsottiin läpi sormien. Räsäsen mukaan mailta edellytetään nyt "riittävää edistystä" puutteiden korjaamisessa maaliskuuhun mennessä. Se, mikä on riittävää, päätetään keväällä.

- Suomi ei ole antanut sellaista lupausta, että rajat avataan maaliskuussa, Räsänen sanoo.