Rangaistukset lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista koventuvat kesäkuun alusta alkaen, tiedottaa oikeusministeriö. Tasavallan presidentti vahvistaa rikoslain muutokset perjantaina.

Lakiuudistukseen sisältyy myös kokonaan uusi rangaistussäännös, joka koskee ”lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin”. Tähän rikokseen voi ministeriön mukaan syyllistyä henkilö, joka ehdottaa tapaamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa ja ehdotuksen sisällöstä tai olosuhteista muuten käy ilmi, että tarkoituksena on käyttää lasta seksuaalisesti hyväksi tai valmistaa lapsipornografiaa.

Yhteydenpito voi tapahtua esimerkiksi internetissä tai sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittava vähimmäisrangaistus korotetaan 14 päivästä neljäksi kuukaudeksi vankeutta. Sukupuoliyhteyden sisältävä lapsen hyväksikäyttö arvioidaan jatkossa lähtökohtaisesti törkeäksi rikokseksi, josta rangaistuksena on vähintään vuosi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Myös rangaistavuuden ala laajenee. Uusina tekoina rangaistaviksi tulevat lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen.

–Uudistus korostaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuutta, ministeriö katsoo.

Enimmäisrangaistus seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta eli alle 18-vuotiaalta on jatkossa kaksi vuotta vankeutta. Nykyisin enimmäisrangaistus on vuosi vankeutta.

Myös lapsipornografian levittämistä ja hallussapitoa koskevia säännöksiä täydennetään. Lapsipornografian tuottaminen, levittäminen ja hallussapito tulevat kattavasti rangaistavuuden piiriin. Levittämis- ja hallussapitorikos koskevat esimerkiksi maalaamalla tai piirtämällä todellisesta hyväksikäyttötilanteesta tehtyjä kuvia sekä kuvia, jotka erehdyttävästi muistuttavat hyväksikäyttötilanteesta otettuja valokuvia.

Vastaisuudessa rangaistusvastuu voi kohdata lapsipornografiaa sisältävän internetsivuston ylläpitäjää, vaikka hän ei ole itse tuottanut aineistoa. Vastuu edellyttää kuitenkin tahallisuutta. Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi siitä, että ylläpitäjä sallii lainvastaisen aineiston pitämisen sivustoillaan, vaikka hänen huomiotaan on asiaan kiinnitetty ja aineiston poistaminen on mahdollista.

Lapsipornografian hallussapitorikokseen syyllistyy myös henkilö, joka on maksua vastaan tai muuten sopimalla hankkinut pääsyn rajatun piirin käytössä oleville lapsipornografiaa sisältäville sivuille ilman, että aineisto tallentuu hänen omalle laitteelleen. Rangaistus hallussapitorikoksesta on sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Rangaistavaksi tulee myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan alle 18-vuotiasta lasta koskevan esityksen seuraaminen. Rangaistus on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Entistä useampia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat jatkossa erityiset vanhentumissäännökset. Uutta on, että lapseen kohdistunut pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen hyväksikäyttö, paritus, törkeä paritus, ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa vanhentuvat aikaisintaan uhrin täyttäessä 28 vuotta.

Lait tulevat voimaan kolmessa vaiheessa: rikoslain ja liiketoimintakiellosta annetun lain muutokset jo kesäkuun alusta, tietojärjestelmien muutoksia edellyttävä rikosrekisterilain muutos lokakuun alusta ja työntekijöiden ohjeistusta ja koulutusta edellyttävä lastensuojelulain muutos joulukuun alusta.

Lakien voimaantulo mahdollistaa Suomen liittymisen Euroopan neuvoston yleissopimukseen, joka koskee lasten suojelemista seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä.