Uusi tieliikennelaki tulee voimaan maanantaina 1.6.2020.

Tieliikennelaissa säädetään liikkumisen periaatteista, liikennesäännöistä, liikenteenohjauksesta ja esimerkiksi liikennemerkeistä sekä ajoneuvojen turvallisesta käyttämisestä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käy sivuillaan yksityiskohtaisesti läpi lakiuudistuksen tuomia muutoksia, joita kokosimme tiivistetysti tähän juttuun.

Uusia tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä

Tiemerkinnöistä muutoksia tulee muun muassa sulkuviivaan ja pyörätien jatkeeseen. Uuden lain myötä keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi.

Vastedes pyörätien jatke merkitään kahdessa tapauksessa: liikennevalo-ohjatussa ajoradan ylityskohdassa ja jos muulle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus.

Liikennemerkeissä esimerkiksi kuvioita ja hahmoja on yksinkertaistettu, ja kokonaan uusia tuttavuuksia ovat muun muassa ajokaistojen yhdistymistä ja vähimmäisnopeutta osoittavat merkit. Kuvia liikennemerkeistä löytyy Väyläviraston nettisivuilta.

Muutoksia autoiluun ja moottoripyöräilyyn

Uusi laki tuo tukun huomioitavaa myös autoilijoille ja moottoripyöräilijöille. Uusi laki täsmentää muun muassa sitä, että ohitettavan ajoneuvon kuljettaja ei saa hankaloittaa ohitusta.

Pysäkiltä lähtevää linja-autoa pitää väistää tiellä, jolla nopeusrajoitus on enintään 60 kilometriä tunnissa, myös silloin kun pysäkin vieressä on pyöräkaista.

U-käännöksen tekeminen ja peruuttaminen on kiellettyä moottoritien lisäksi myös moottoriliikennetiellä.

Myös erääseen kääntymissääntöön risteyksissä tulee muutos.

Uusi laki tuo myös uuden katutyypin, jota ajaessa muut ajoneuvot väistävät pyöräilijää.

Laki myös kieltää moottoripyörällä hinaamisen, jos hinaaminen haittaisi ajoa tai aiheuttaisi vaaraa muille tienkäyttäjille.

Täsmennyksiä tulee valojen käyttämiseen. Pysäköintiin tulee muutoksia, kuten pysäköinnin salliminen taajamassa kaksisuuntaisella tiellä kulkusuunnassa vasemmalle puolelle tietä. Lisäksi pysäköintiajan alkamisen voi ilmoittaa vastedes entistä vapaammin.

Nopeusrajoituksiin muutoksia

Uuden lain myötä tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä.

Muita nopeusrajoituksiin liittyviä muutoksia ovat paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuautojen ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen poistuminen ja kevytperävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus sata kilometriä tunnissa.

Talvirengasaika muuttuu

Uusi laki muuttaa myös renkaisiin liittyviä asioita. Esimerkiksi talvirenkaita pitää uuden lain mukaan käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Nastarenkaita puolestaan on sallittua käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin sään tai kelin sitä edellyttäessä.

Huomioitavaa pyöräilyyn ja kevyellä sähköajoneuvolla ajeluun

Uusi laki tuo tullessaan joukon uusia pyöräilyyn liittyviä liikennemerkkejä. Näitä ovat väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, pyöräkaistasta kertova liikennemerkki, pyöräkadusta ja sen päättymisestä kertova liikennemerkki, pyöräilyn opastusmerkit ja lisäkilpi, joka sallii kaksisuuntaisen pyöräliikenteen yksisuuntaisella tiellä ja kielletyn ajosuunnan liikennemerkin yhteydessä.

Jatkossa polkupyörässä on valkoisen tai vaaleankeltaisen etuvalon lisäksi oltava punainen takavalo ajettaessa pimeässä tai hämärässä tai näkyvyyden ollessa sään tai muun syyn takia huonontunut. Pyörään kiinnittämisen sijaan valaisin voidaan kiinnittää myös kuljettajaan esimerkiksi kiinnittämällä valaisin kypärään.

Pyöräkaistalla ajettaessa pitää väistää pysäkiltä lähtevää linja-autoa. Jos pyöräilijä ohittaa linja-autopysäkin oikealta, pyöräilijän on pitää antaa esteetön kulku bussista nouseville matkustajille.

Polkupyöräilijää koskevat liikennesäännöt pätevät myös kevyttä sähköajoneuvoa ja moottorilla varustettua polkupyörää ajettaessa. Jalkakäytävällä saa kuitenkin jalankulkijalle esteettömän kulun antaen kuljettaa itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa, joka pysyy tasapainossa myös ajoneuvon ollessa paikallaan tai ilman kuljettajaa.

Vähäisiin rikkomuksiin liikennevirhemaksu rikesakon tilalle

Uudessa tieliikennelaissa tulee käyttöön vähäisiin rikkomuksiin liikennevirhemaksu. Se korvaa rikesakon.

Muutoksia mopoilusääntöihin

Mopoilijan pitää jatkossa muun muassa ajaa pientareella tai ajoradan reunalla taajaman ulkopuolella, jos se käy päinsä ilman haittaa.

Vasemmalle kääntyvä mopoilija saa jatkaa ajoa oikealla risteävän ajoradan yli taajaman ulkopuolella. Vasemmalle ei kuitenkaan saa kääntyä ennen kuin se voi tapahtua siten, ettei se estä muuta liikennettä tai vaaranna turvallisuutta. Risteyksestä pitää poistua käyttäen oikeanpuoleista reunaa.

Jalankulkijoille ei juuri muutoksia

Jos lähellä on ali- tai ylikulku, jalankulkijan pitää käyttää sitä.

Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai sillä on vaikea kulkea, jalankulkijan pitää käyttää pyörätien tai ajoradan reunaa.