Ulkomaalaisten vankien määrä on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana. Ulkomaalaisten osuus kaikista vangeista on noussut vuonna 2010 12 prosenttiin. Tiedot ilmenevät tuoreesta Rikosseuraamuslaitoksen tilastollisesta vuosikirjasta.

Ulkomaalaisista vangeista yli 40 prosenttia on virolaisia tai venäläisiä. Pohjoismaalaisia on vain 6 prosenttia.

Samaan aikaan kun ulkomaalaisten vankien osuus vankimääräst on noussut, on vankien kokonaismäärä laskenut jyrkästi vuoden 2005 jälkeen. Vuonna 2010 vankien päivittäinen keskimäärä oli 3 291 vankia, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005.

Tilastoista ilmenee myös, että Suomen vankirakenne on muuttunut huomattavasti 2000-luvun aikana.

Omaisuus- ja varkausrikosten määrä on laskenut mutta väkivalta- ja etenkin pahoinpitelyrikoksista tuomittujen vankien osuus on kasvanut. Vuonna 2010 pahoinpitelyrikoksista tuomittuja oli peräti 21 prosenttia kaikista vangituista, kun vielä vuonna 2001 osuus oli 14 prosenttia.

Huumausainerikoksista tuomittujen osuus on vaihdellut 14–18 prosentin välillä.