Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood muistuttaa, että liikenteen päästöjen leikkaaminen tulee vaikuttamaan liikkumisen kustannuksiin. Hän linjaa, että Suomen tulee vaikuttaa tulevaan EU-lainsäädäntöön ajoissa, jotta ihmisillä ja yrityksillä on aikaa sopeutua ja investoida.

Woodin ulostulo liittyy Aalto Economic Instituten tutkijoiden suositukseen, jonka mukaan tehokkain tapa saavuttaa päästötavoitteet on polttoaineiden myyntilupajärjestelmä, joka asettaa kiintiöt polttoaineiden hiilisisällölle.

”Suomen hallitus on asettanut kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Liikenteen osuus Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes ja se on ainoa sektori, jonka päästöt ovat kasvussa”, Wood kommentoi.

Tieliikenne tuottaa viidenneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä. Wood korostaa, että polttoainevalinnoilla, ajoneuvojen koolla ja käytöllä vaikutetaan päästöihin.

”Kuljetusten siirtäminen raiteille on osa ratkaisua, mutta tieliikennettä ei voi jättää yksin tekemään valintoja, miten päästövähennyksiä toteutetaan. Eikä ilmastotekoja liikennesektorilla pidä myöskään jättää yksin kansalaisten tai yritysten harteille. Kaupunkisuunnittelulla, maankäytönsuunnitelulla, polttoaineilla ja liikennevälineillä on myös merkityksensä, samoin kuin sen huomioimisella, mihin suuntaan asiat ovat Suomen ulkopuolella kehittymässä”, hän sanoo.

Tutkijoiden esittämässä myyntilupajärjestelmässä jakelijan olisi ostettava valtiolta jokaista myytävää polttoainelitraa varten polttoaineen hiilisisältöön sidottu myyntilupa. Lupien määrä vähenisi vähitellen niin, että vuonna 2030 liikenteessä syntyisi puolet nykyistä vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää:

Wood pitää päästökauppaa yhtenä EU:n keskeisimpiä ilmastopolitiikan toteuttamisen ja ohjaamisen välineenä. Tähän asti liikennesektori on ollut päästökaupan ulkopuolella lentoliikennettä lukuun ottamatta.

”Niillä aloilla, joissa päästökauppamekanismi on ollut toiminnassa, sitä pidetään onnistuneena ratkaisuna. Komission viestit siitä, että liikenne otetaan osaksi päästökauppaa, tulee ottaa vakavasti”, Wood kommentoi.

Hän huomauttaa, että Saksa on jo ottanut ensimmäiset askeleensa. Siellä tarkoitus on joulukuussa hyväksyä ehdotus, jonka mukaan liikenteen päästövähennyskauppa käynnistyy vuonna 2026.

Lisäksi Euroopan komissio ehdottaa osana Vihreä Investointi -ohjelmaa päästökaupan laajentamista ensin merenkulkuun ja sen jälkeen muihin liikennemuotoihin.

”Kansallinen keskustelu on kytkettävä osaksi Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaa kehitystä. Komissio on tuonut esille, että ensimmäiset ehdotukset Vihreä Investointi -ohjelmasta annetaan sadan päivän sisällä siitä, kun uusi komissio on aloittanut toimintansa. Valmistelukoneisto on käynnistynyt jo. Suomesta löytyy osaamista tuottamaan malleja komission päätöksenteon tueksi. Nyt olisi aika vaikuttaa tulevien ehdotusten sisältöön, jotta ne eivät tule Suomelle yllätyksenä”, Wood sanoo.

Keskuskauppakamari rohkaisee keskusteluun siitä, miten liikenteen päästövähennysten tavoitteet voidaan saavuttaa realistisin ja kustannustehokkain keinoin. Wood muistuttaa, että liikenteen päästöjen leikkaaminen tulee lisäämään liikkumisen kustannuksia ja kustannusten kompensointi ei ole vähämerkityksellinen asia.

”Aalto-yliopiston tutkijoiden ehdotus on hyvä keskustelun avaus sille, minkä edessä ollaan, jos asetetuista tavoitteista aiotaan pitää kiinni. Nyt tarvitaan tutkimukseen pohjautuvaa keskustelua siitä, miten kustannuksia voidaan kompensoida. Ratkaisuja on löydettävä yhdessä muiden kanssa, ei käpertyen Suomen rajojen sisälle. Jos Suomi valmistelee omia toimia erillään muista, voi lopputuloksena olla viennin heikkeneminen ja kilpailukyvyn lasku”, Wood varoittaa.

Myyntilupien huutokauppaan perustuvan järjestelmän on moitittu olevan altis keinottelulle. Joidenkin arvioiden mukaan se voisi pahimmillaan aiheuttaa polttoaineenhinnan kohtuuttomia vaihteluita ja johtaa esimerkiksi rajan takaiseen bensaralliin.

Jakeluketju St1:n toimitusjohtaja Mika Anttonen ja Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa ovat linjanneet, että polttoaineen myyntilupajärjestelmä pitäisi toteuttaa vähintään EU:n tasoisena operaationa.

Lue myös: