Hallitus esittää rajoituksia alkoholin matkustajatuontiin.

Hallitus on antanut valmisteverotusta koskevan esityksen, joka sisältää ohjeelliset tasot alkoholijuomien verovapaalle matkustajatuonnille EU-maista, Valtiovarainministeriö tiedottaa.

Toisesta EU-maasta saa tuoda jatkossa alkoholia verovapaasti ainoastaan omaan käyttöön itse kuljetettuna. Kaupallisiin tarkoituksiin tuodusta alkoholista tulee ilmoittaa Tullille ja maksaa valmisteverot etukäteen määristä riippumatta.

Uuden säännöksen mukaan alkoholin tuojan pitää antaa Tullille selvitys tuonnin tarkoituksesta ja saattaa todennäköisesti, että tuotteet ovat omaan käyttöön, jos tuo mukanaan enemmän kuin 20 litraa välituotteita, 90 litraa viinejä, joista enintään 60 litraa on kuohuviinejä, 110 litraa olutta tai 10 litraa muita alkoholijuomia.

Esityksen taustalla alkoholiveron veropohjan epätavallinen pienentyminen sekä matkustajien mukanaan tuomien alkoholijuomien määrän kasvu.

Alkoholi tuonti kasvoi 100-prosenttisena alkoholina mitaten vuonna 2013 noin 15,4 prosenttia, mikä on poikkeuksellisen suuri muutos. Litroissa tuonti oli viime vuonna 75,3 miljoonaa litraa. Tuonti on jäänyt pysyvästi korkealle tasolle.

Lakiesitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn, ja on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian.