Hallitus esittää rajoituksia alkoholin matkustajatuontiin. Hallitus on antanut valmisteverotusta koskevan esityksen, joka sisältää ohjeelliset