Työmarkkinajoulu oli synkkä, sillä joulun alla Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto hylkäsivät sovintoesityksen työriidassa.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelujen on odotettu tuovan askelmerkkejä muihin vientialojen neuvotteluihin.

Keskeisten vientialojen ratkaisujen on ennakoitu muodostavan työmarkkinakierroksen niin sanotun yleisen linjan.

Nyt tilanne on edelleen auki. Työmarkkinoilla voi tulla myrskyisä kevät ja uusia lakkoja voidaan nähdä. Jo tammikuusta näyttää tulevan vaikea, jos ratkaisuja ei ala löytyä.

Työmarkkinakierroksen päänavauksen syntyminen voisi vauhdittaa monia neuvotteluja.

Neuvottelusuma työehtoneuvotteluissa kasvaa tällä hetkellä. Uusien työtaistelutoimien mahdollisuus nousee nyt pöydälle.

Joulukuussa on jo nähty mittavat lakot teollisuudessa ja työnantajapuolen työsulku mekaanisessa metsäteollisuudessa.

On hyvä myös muistaa, että monessa työehtosopimuksessa palkankorotukset on sidottu vientialojen korotuksiin.

Lämpö voi alkaa nousta useassa paikassa, jos ratkaisut työmarkkinakierroksen päänavauksesta edelleen reippaasti pitkittyvät.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välillä on kiista palkankorotuksista, ja erimielisyys on suuri.

Tilanteen vaikeutta alleviivaa se, että valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesityksen hylkäsivät joulun alla lopulta molemmat osapuolet.

Teollisuusliiton mukaan sovintoehdotuksessa esitetty ratkaisu ei olisi taannut liiton jäsenille kunnollista ansiotason kehitystä sopimuskaudella.

Teknologiateollisuus puolestaan sanoi, ettei ratkaisu ollut kustannuksiltaan ja rakenteeltaan kokonaisuutena hyväksyttävissä.

Työaikaa pidentäneiden kiky-tuntien ja niiden kustannusvaikutuksen osuus palapelissä on iso ja se tekee tilanteesta poikkeuksellisen vaikean.

Ratkaisua, joka täyttäisi osapuolten tavoitteet ostovoima- ja kustannuskilpailukykykehityksestä, on vaikea löytää.

Lukuja voi laskea monella tapaa ja niihin liittyy paljon oletuksia, mutta näyttää hankalalta löytää sopua, joka toisi selvän parannuksen sekä kustannuskilpailukykyyn että ostovoimaan.

Pikemminkin tarjolla näyttää olevan ratkaisuja, jotka parantavat hivenen kustannuskilpailukykyä ja ostovoimaa tai pitävät ne ennallaan.

Työmarkkinakierroksen ratkaisuilla on iso vaikutus Suomen lähivuosien talous- ja työllisyyskehityksen näkymiin.

Vaikutusta on muun muassa siihen, mitkä edellytykset on päästä hallituksen tavoittelemaan 75 prosentin työllisyysasteeseen.

Vaikeuskerrointa työmarkkinakierroksella tulee riittämään, vaikka Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto saisivat puserrettua lähiaikoina sovun neuvotteluissaan.

Esimerkiksi työaikaa pidentäneistä kiky-tunneista on eri aloilla sovittu hyvin eri tavoin.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat aikoinaan kiky-tunneista allekirjoituspöytäkirjalla, jonka Teollisuusliitto on irtisanonut tämän vuoden loppuun.

Monilla aloilla kiky-tunnit ovat työehtosopimuksen sisällä. Vääntö kiky-tunneista pysyy pöydällä useissa neuvotteluissa koko työmarkkinakierroksen ajan.

Oma lukunsa ovat vielä julkisen sektorin neuvottelut, joiden vaikeuden povaamiseen on jo etukäteen melkoinen adjektiivikimara käytetty.