Todisteet Pohjois-Korean valmiudesta valmistaa ja käyttää biologisia aseita, pääasiassa pernaruttoa, vahvistuvat. Julkisuuteen on tullut myös uusia todisteita, joiden mukaan maa käyttäisi omia kansalaisiaan biologisten aseiden kokeissa.