Tulevan vaalirahalain säännöksiä tuki-ilmoituksista kiristetään hieman eduskunnassa. Syynä on perustuslakivaliokunnan käsittelyssä löytynyt porsaanreikä. Valiokunta lievensi samalla käsittelyssään hallituksen esitystä, jossa tavanomaiseksi vieraanvaraisuudeksi olisi laskettu vain kahvitarjoilu.