Oppivelvollisuusiän nostaminen jakoi mielipiteet jyrkästi opetusalan ammattijärjestön OAJ:n järjestämässä vaalitentissä lauantaina. Esiin nousi professoreista koostuvan talouspolitiikan arviointineuvoston raportti, jonka mukaan oppivelvollisuusiän pidentäminen lisäsi merkittävästi toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuutta nuorissa ikäluokissa. Siitä olisi hyötyä näiden myöhemmälle työllistymiselle ja tuloille. Se lisäisi myös merkittävästi valtion verotuloja ja vähentäisi tulonsiirtoja – jopa niin paljon, että niillä voitaisiin kattaa muun muassa opintomateriaalista ja lisäresurssien tarpeesta aiheutuvat kustannukset.