Vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat väitteestä ”Ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka, jonka torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä välittömästi ja kaikin mahdollisin keinoin”. Viime vuonna väitteeseen yhtyi täysin 62 prosenttia vastaajista, tänä vuonna enää 46 prosenttia.

Useimmat ilmastokriisiin vakavasti suhtautuvista olivat edelleen jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, mutta myös epätietoisten määrä kasvoi seitsemästä prosentista yhteentoista. Täysin eri mieltä väitteen kanssa oli neljä ja jokseenkin eri mieltä kuusi prosenttia vastaajista, viime vuonna lukema olivat kaksi ja neljä prosenttia.

”Vaalivuosi näkyy vastauksissa, valitettavasti”, tulkitsee Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä muutosta.

”On jokseenkin turhauttavaa, että korkean koulutuksen maassa on edelleen näinkin paljon heitä, jotka eivät usko tieteen yksiselitteisiin tuloksiin”, hän sanoo.

”Se on toki positiivista, että edelleen suuri enemmistö suomalaisista suhtautuu vakavasti ilmastokriisiin. Tämä näkyy myös kyselyn muissa vastauksissa. Ihmiset haluavat, että aurinkoon, tuuleen ja veteen panostetaan energialähteinä. Myös ydinvoiman ennätyskorkea kannatus heijastelee samaa”, Leskelä sanoo.

Suomalaisten suhtautuminen ilmastonmuutoksen tuomaan uhkaan on vaihdellut aaltomaisesti, kun sama kysymys on esitetty vastaajille vuodesta 2006 lähtien. Silloin väitteeseen yhtyi täysin 56 prosenttia vastaajista ja täysin eri mieltä oli kaksi prosenttia vastaajista.

LUE MYÖS:

Energiateollisuuden laskemassa nettoluvussa, jossa vähennetään yllä olevaan väitteeseen vastanneista samaa mieltä olevien prosenttiosuus eri mieltä olevien prosenttiosuudesta, nettoluvuksi vuonna 2006 tuli 82. Tänä vuonna nettoluku oli 69. Pienimmillään nettoluku oli 56 vuonna 2011.

Sen jälkeen nettoluku nousi viime ja edellisen vuoden 81:een ja 82:een.

Suomalaisten muuttuneet asenteet näkyvät hyvin myös väitteessä ”Olen valmis maksamaan energiasta korkeampaa hintaa ympäristöhaittojen vähentämiseksi”.

Nyt 37 prosenttia vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä, kun viime vuonna vastaava luku oli 25 prosenttia. Huomioitava on myös, että 16 prosenttia oli väitteestä täysin eri mieltä ja vain 12 prosenttia täysin samaa mieltä.

Ydinvoimaa kannattaa mittaushistorian korkein määrä

Ydinvoiman lisäämisen kannalla oli mittaushistorian korkein määrä vastaajia eli 47 prosenttia vastaajista. Vähentää sitä halusi 23 prosenttia vastaajista. 24 prosenttia vastaajista piti nykyistä ydinvoiman määrää sopivana ja 7 prosenttia ei sanonut kantaansa.

Ydinvoiman kannatus on perinteisesti painottunut korkeasti koulutettuihin miehiin, mutta kuluvan vuoden aikana nuorimmat ikäluokat ovat alkaneet kannattaa ydinvoiman käytön lisäämistä.

Kannatuksen kasvu on ollut suurinta 18-25 vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Vuonna 2018 kymmenen prosenttia tästä ryhmästä kannatti ydinvoiman lisäämistä, tänä vuonna lukema oli lähes kolminkertaistunut 28 prosenttiin.

”Vaikuttaa siltä, että vaikka ilmastonmuutokseen kriittisesti suhtautuvien määrä on kasvanut, ilmastotietoisuus on samalla syventynyt, ja päästötön ydinvoima nähdään varteenotettavana keinona torjua ilmastonmuutosta”, Leskelä toteaa tiedotteessa.

Pienin kannatus ydinvoiman lisäämiselle oli 46–55-vuotiailla (36 prosenttia) ja kotiäideillä/koti-isillä (22 prosenttia).

LUE MYÖS:

Entä missä puolueessa ydinvoiman rakentamista vastustettiin?

Puolueista kriittisimmin ydinvoiman lisäämiseen ei suinkaan suhtaudu, yllätys yllätys, vihreät, vaan kristillisdemokraatit (kd). Heistä vain 19 prosenttia kannattaa ydinvoiman lisärakentamista. Rkp:llä luku on 27 prosenttia ja vihreillä 28 prosenttia.

Mielenkiintoista on sekin, että kd:n ja Rkp:n kannattajista suurempi osa (37%) haluaisi vähentää ydinvoimaa, kun vihreillä vastaava luku on 32 prosenttia.

Myönteisimmin puoluekantansa ilmoittaneista ydinvoiman lisärakentamiseen on kokoomuksella (72%), perussuomalaisilla (68%) ja keskustalla (50%). Demareista 40 prosenttia kannattaa lisärakentamista

Ydinvoiman lisärakentamisen kannatuksesta tulee vastaan eri kyselyjen hyvin ristiriitaiset tiedot ydinvoiman kannatuksesta.

Tuulivoimayhtiöiden yhteenliittymä Voimaa Tuulesta kyselyssä ydinvoimaa halusi lisätä 34 prosenttia vastaajista ja sitä ei halunnut lisätä 48 prosenttia vastaajista. 18 prosenttia vastaajista ei osannut tai halunnut ottaa asiaan kantaa.

Kyselyn vastaajamäärä oli sama tuhat kuin Energiateollisuudellakin.

Energiateollisuuden suosituin tulevaisuuden energialähde on edelleen aurinkovoima, jonka lisäämistä kannatti 89 prosenttia vastaajista.

Tuulen ja veden vastaavat lukemat olivat 83 ja 60 prosenttia. Vesivoima on säilyttänyt suosionsa Suomessa edelleen hyvin. Vain 7 prosenttia vastaajista kannatti vesivoiman vähentämistä.