Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) vastasi hänen toimintaansa kohdistuneeseen kritiikkiin eduskunnan täysistunnolla.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta käsitteli Bernerin toimintaa Finavian päätöksenteossa, ja totesi, että Berner on puuttunut Finavian toimintaan epätarkoituksenmukaisella tavalla. Berner sanoi tänään eduskunnan kyselytunnilla, ettei ole osallistunut Finavian vastuulle kuuluvaan päätöksentekoon.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan Eero Heinäluoman (sd.) mukaan valiokunta tuli asiaa selvitettyään siihen johtopäätökseen, että asiassa on toimittu ”ei-perinteisen eikä vakiintuneen valtioneuvoston omistajaohjauksen mukaisesti”.

–Valiokunta toteaa omassa kannassaan, että syksyn 2015 aikana omistajaohjauksen ja yhtiön päätöksenteko ovat sekoittuneet toisiinsa ei-toivottavalla tavalla, Heinäluoma sanoi.

–Valiokunnan johtopäätös kaikesta kuulemastaan on se, että ministerin rooli sopimusprosessissa näyttäytyy asiantuntijakuulemisten perusteella pikemminkin vaikuttamiselta kuin pelkästään taustalla olemiselta, hän totesi.

SDP ja vasemmistoliitto esittävät epäluottamuslausetta ministeri Bernerille. Asiasta äänestetään perjantaina.

Tarkastusaliokunta ehdottaa kahta toimenpidettä omistajaohjauksen parantamiseksi.

–Valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellytettäisiin, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja antaa riskien hallintaa koskevan yleisen ohjeistuksen valtio-omisteisille yhtiöille, Heinäluoma kertoi.

–Toinen ehdotus on, että edellytettäisiin, että hallitus tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä ja tämä tapahtuisi vuoden 2017 aikana, hän sanoi.

Sallitun ja epäsopivan omistajaohjauksen rajat pitäisi määrittää tarkemmin ja huolehtia niiden jalkauttamisesta.

Valiokunta käsitteli erityisesti Finavian johdannaissopimuksia vuosina 2009–2011 sekä niihin liittyvää päätöksentekoa. Valiokunnan mukaan ”yhtiössä on kestänyt kauan reagoida asioihin ja tämä on tapahtunut osin myöhässä”. Keskeisiä ratkaisuja onkin tehty vasta vuosien 2015 ja 2016 aikana, jolloin Berner oli vastaavana miniterinä.

Ministeri Berner kiistää osallistuneensa Finavian vastuulle kuuluvaan päätöksentekoon. Hän kertoo pyytäneensä selvityksiä Finavian toiminnasta johdannaissopimuksissa.

–Sain ristiriitaiset ohjeet, ja jouduin itse arvioimaan, sitä vastuuta kannan. Tästä huolimatta en ole osallistunut yhtiön vastuulle kuuluvaan päätöksentekoon vaan vaatinut selvityksiä, Berner sanoi.

Berner totesi, että Finaviassa on riskienhallinta pettänyt, kun tehtiin johdannaiskauppoja.

–Osaamisen lisäksi on puuttunut ohjeet ja niiden valvonta, Berner sanoi.

–Finaviassa on selvästi aiempina vuosina ollut osaamisvajetta. On tärkeää, että riskienhallintaan annetaan ohjeet niin kuin valiokunta esittää, hän totesi.

Lue lisää syksyn 2015 tapahtumista: Anne Berner julkaisi kohuttuja Finavia-viestejä – kuva iMessagesta

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan omistajaohjausta ollaan jo kehittämässä.

–Olen määrännyt valtioneuvoston kanslian selvittämään kaikkien yhtiöiden vallitsevat käytännöt. Valtio-omistaja edellyttää yhtiöiltä, että niillä on ajantasainen riskienhallintapolitiikka, Sipilä sanoi.

Hän korosti, että omistajan ja yhtiön etu ovat pitkällä tähtäimellä samat.

–Omistajapäätökset tulee valiokunnan huomion mukaan tehdä kirjallisesti, mutta esimerkiksi huolelliseen toimintaan tulee kannustaa ulkopuolellakin, Sipilä kertoi.

–Omistajakäytäntöjen on syytä olla yhtenäisiä. Sen takia olen pyytänyt Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa arvioimaan omistajaohjauksen tarpeen, ja tarvittaessa uudelleen ohjeistamaan valtionyhtiöitä valiokunnan esiintuomien huomioiden kohdalla, hän sanoi.

Hänen mielestään kuitenkin riskienhallinnan tulee säilyä yhtiön hallituksen työkaluna.

Pääministeri Sipilä ihmetteli, miksi Finaviassa alun perin tehtiin johdannaiskauppoja.

–Finaviassa on tehty vuosina 2009-2011 johdannaissopimuksia joiden tarkoituksenmukaisuus on valiokunnan mielestä jäänyt epäselväksi. Olen tästä täysin samaa mieltä. En ymmärrä, mihin näitä on tarvittu. Sopimuksista aiheutui valtiolle noin 34 miljoonan euron tappiot, hän sanoi.

Lue lisää aiheesta: Raportti julki eduskunnassa: Bernerin ministeriö toimi poikkeuksellisesti - nimiä ei mainita