Vasemmistoliiton kansanedustaja Annika Lapintie tarttui tänään eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean Suomelle antamiin moitteisiin perusturvan tasosta.

Neuvoston sosiaalinen peruskirja edellyttää, että etuuksien miniminäärien täytyy olla vähintään 50 prosenttia kansalaisten mediaanituloista. Suomen kohdalla tämä tarkoittaa noin 970 euroa kuukaudessa. Suomi sai asiasta moitteet helmikuussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ulkoministeriö vastasivat moitteisiin toteamalla, että yksittäisen etuuden taso ei ole hyvä mittari, sillä Suomessa toimeentulo voi koostua useista tuista.

- Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon on ihmisoikeus. Jo perustuslakimme velvoittaa julkista valtaa turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus kieltää perusoikeuksien saavutetun tason heikentämisen, Lapintie sanoi Puheenvuoro-blogissaan jakamassaan puheessa.

- Porvarihallitusta eivät perustuslaki, ratifioidut sopimukset, moitteet, tai raportit köyhyyden syvenemisestä näytä hetkauttavan. Jättileikkausten ja palvelujen heikentämisen maksajiksi pannaan jo valmiiksi pienituloiset kansalaiset. Tuloeroja kasvatetaan eikä perusoikeuksien perään kysellä, Lapintie kritisoi.

Lapintien mielestä Suomessa on seurauksena ”syvä hiljaisuus”, kun moitteet kohdistuvat perusturvan tasoon. Sen sijaan jos EU nuhtelee Suomea budjettialijäämästä, ”on valtakunnassa heti hälytystila”, hän huomautti.

- Budjettiehdotuksesta ei sen sijaan löydy toimia, joilla Suomen perusturva saataisiin säälliselle tasolle. Päinvastoin. ”Ratkaisujen Suomessa” yhä useammat ajetaan toimeentulotukiluukulle ja leipäjonoon, Lapintie kritisoi.

Lapintien mukaan EU:n perusoikeusvirasto ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea ovat linjanneet, että talousleikkaukset eivät saa kohdistua jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

- Erityisen vakavaa on jo ennestään vaikeassa tilanteessa olevien polkeminen. Valtiovarainministeriön omienkin laskelmien mukaan hallitusohjelman leikkaukset kohdistuvat pahiten eläkeläisiin, lapsiperheisiin, työttömiin, sosiaaliturvan varassa oleviin sekä opiskelijoihin. Köyhien ja kipeiden oikeudet eivät hallitusta kiinnosta, Lapintie arvosteli puheessaan.