Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Suomen Rahoitusyhtiön tarjoamat pikaluotot, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Viraston mukaan Suomen Rahoitusyhtiö tarjoaa luottoja yksityishenkilöille sivustoilla glee.fi, orkia.fi, siljalaina.fi, ottoraha.fi ja finnlaina.fi.

Yhtiön mukaan se ei myönnä tai välitä kulutusluottoja vaan toimii verkkoportaalina yksityishenkilöiden välisessä luotonannossa.

Kuluttaja-asiamies katsoo kuitenkin, että yhtiön verkkosivujen kautta tapahtuvassa luotonannossa tosiasiallinen luotosuhde syntyy Suomen Rahoitusyhtiön ja pikaluoton hakeneen kuluttajan välille.

Kuluttaja-asiamies on tutkinut yhtiön taustoja ja kertoo, että yhtiön toiminta ja saatavien perintä on hajautettu useaan eri yhtiöön.

- Osa yrityksistä on suomalaisia, osa ulkomaille, kuten Panamaan, Seychelleille ja Isoon-Britanniaan rekisteröityjä. Kuluttaja-asiamiehen selvityksen mukaan kyseiset yhtiöt ovat saman omistajatahon ja samojen intressipiirien määräysvallassa, Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan toiminnassa on kyse ” keinotekoisesta järjestelystä, joka ei vastaa todellisuutta” ja jolla pyritään kiertämään kuluttajansuojalakia.

Kuluttaja-asiamies vaatii myös, että markkinaoikeus kieltäisi perintätoimisto Requisitaa ja lakiasiaintoimisto Hasa Brosia perimästä kuluttajaluottosuhteeseen perustuvia saatavia siltä osin, kun velalliselta peritään kuluttajansuojalain korkokattosäännöksen ylittäviä korkoja, maksullisesta viestipalvelusta syntyneitä maksuja, korkolain ylittäviä eräpäivänsiirtomaksuja ja lakisääteiset viivästysseuraamukset ylittävää sopimussakkoa.