Sähköautojen ensirekisteröinnit ovat kaksinkertaistuneet vuoden sisällä, ja kaasuautojen osuus kasvaa koko ajan. Energiateollisuus ry:n mukaan syyskuussa rekisteröidyistä autoista jo 11,5 prosenttia liikkuu vaihtoehtoisella käyttövoimalla.

”Lukumäärät ovat toki pieniä, mutta kasvuvauhti antaa vahvan signaalin siitä, että liikenteen murros on käynnistymässä,” Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kommentoi.

Tuoreista tilastoista ilmenee hänen mukaansa selkeästi, että sähkö ja kaasu ovat nostaneet osuuttaan liikenteen käyttövoimana.

”Nyt on vaihtoehtoja tarjolla ja kansalaiset niitä jo hankkivat. Jatkossa vauhti vain kiihtyy, kun tulee uusia automalleja tarjolle ja sähkönlataus- ja kaasuinfra kehittyvät. Biokaasulla on erittäin merkittävä potentiaali liikenteen energialähteenä, ja sillä saadaan päästöjä alas tehokkaasti”, Leskelä sanoo.

Tänä vuonna oli syyskuun loppuun mennessä rekisteröity Traficomin julkaisemien tilastojen mukaan 1576 sähköautoa ja 1357 kaasuautoa. Yhdessä ladattavien hybridien kanssa (vajaat 4000) niiden osuus nousi ensimmäistä kertaa yli kymmeneen prosenttiin ensirekisteröinneistä.

Aalto-yliopiston tutkijoiden tuore aloite liikennepolttoaineiden omasta päästökiintiöjärjestelmästä on valtiolle edullinen tapa vähentää liikenteen päästöjä. Kuluttajalle se ei ole ihan ilmainen, sillä bensan ja dieselin hinnat nousisivat. Leskelä arvioi kuitenkin, että jos ylimääräiset maksut kohdennetaan oikein, nousu on paljon maltillisempaa kuin on luultu.

”Päästökiintiöjärjestelmä voisi olla hyvä ohjauskeino vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden kasvattamisessa. Jos ostettava kiintiö kohdennetaan päästettyyn hiilidioksidiyksikköön polttoainelitran sijasta, hintojen nousu ei ole kenellekään kohtuuton, vaan ohjaa valitsemaan vähäpäästöisempiä polttoaineita huoltoasemalla, ja päästöttömiä ajoneuvoja autokaupassa”, Leskelä arvioi.

Lue lisää: