Helsingin Alppilan yläkoulusta erotetun opettajan ja koulun rehtorin välillä oli kärhämää jo ennen opettajan erottamiseen johtaneita tapahtumia. Helsingin Opettajien Ammattiyhdistys ry:n pääluottamusmies Jaana Alaja vahvistaa Uudelle Suomelle, että potkut saanut opettaja Antti Korhonen oli valittanut suullisesti rehtorin toiminnasta jo ennen kohuttuja ruokasalin tapahtumia.

Antti Korhonen kertoo Opettaja-lehdessä valittaneensa pääluottamusmiehelle siitä, että häntä ei perehdytetty tehtäviinsä Alppilan koulussa. Hän ei kertomansa mukaan saanut käyttöönsä oppilaiden todistuksia ja sijaisten hankkimisessa oli ongelmia.

Jaana Alaja vahvistaa, että Korhonen oli ottanut häneen yhteyttä koskien rehtorin toimintaa. Alaja kertoo käyneensä keskustelua Korhosen kertomista asioista. Alaja korostaa, että Korhonen ei tehnyt kirjallista valitusta asiasta, vaan asiasta puhuttiin vain suullisesti.

Antti Korhosen työsuhde purettiin Helsingin opetusviraston päätöksellä nopeasti sen jälkeen, kun hän työnsi häiriköivän oppilaan koulun ruokasalista maaliskuun lopulla. Erottamisprosessin käynnisti koulun rehtori.

– On erittäin poikkeuksellista, että työsuhde puretaan ennen kuin opettajaa edes kuullaan ja poliisin tutkintakin on vasta alkanut, Alaja sanoo Uudelle Suomelle.

– En ole koskaan urani aikana nähnyt, että virkasuhde puretaan näin nopeasti, hän lisää.

Yleensä rehtorit ottavat Alajan mukaan yhteyttä esimiehiinsä opetusvirastoon, jossa lakimiehet ja linjajohtajat pohtivat asiaa ja antavat ohjeet, joiden mukaan rehtori toimii.

Alppilan koulussa vaihtui rehtori huhtikuun alussa.

– Uuden rehtorin oli pakko allekirjoittaa lopullinen päätös, vaikka hän ei ollut asian kanssa missään tekemisissä, Alaja sanoo.

Entisellä rehtorilla on Alajan mukaan ollut suuri vaikutus Korhosen työsuhteen purkamiseen.

– Hänhän koko prosessin laittoi liikkeelle. Vaikuttaa siltä, että asiasta haluttiin nopea päätös, vaikka poliisitutkinta oli vasta alkanut. Ikään kuin asiasta olisi jo päätetty ennakkoon, Alaja toteaa.

Erotettu opettaja Antti Korhonen väittää Opettaja-lehdessä, että hänen erottamisensa oli koulun rehtorin ”henkilökohtainen kosto” hänen tekemästään valituksesta. Rehtori on aiemmin kiistänyt Korhosen väitteet kostosta. Hänen mukaansa hänen ja opettajan välit olivat kunnossa.

Helsingin Opettajien Ammattiyhdistys ry:n toinen pääluottamusmies Jukka Talvitie ei usko, että kyse on kostosta.

– Rehtorien päätökset valmisteltiin virastossa. On kohtuutonta, että opettajat [rehtorit] joutuvat ryöpytettäviksi, vaikka laittavat vain nimen paperiin, Talvitie sanoo Uudelle Suomelle.

Antti Korhonen on tehnyt oikaisupyynnön opetuslautakunnalle työsuhteensa purkamisesta. Asiaa käsitellään toukokuussa.

Opettajan virkasuhde voidaan purkaa välittömästi vain poikkeustapauksissa. Tällöin työnantaja arvioi, että teko on ollut niin vakava, ettei ketään tarvitse kuulla ennen kuin asia laitetaan vireille.

– Näiden tietojen mukaan, mitä minulla on, en pidä sitä kohtuullisena, Alaja sanoo.

Alajan mukaan ei ole mitään viitteitä siitä, etteikö Korhonen olisi ennen oppilaan työntämistä hoitanut työtehtäviään moitteettomasti.